*
Борба с вредителите

РЗИ ЗАПОЧНА ПРОВЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА

|
РЗИ ЗАПОЧНА ПРОВЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА

От 15.09.2001г. влезе в сила  Наредба № 6 на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения. Във връзка с това в периода 20.09.-29.09.2011г. в РЗИ Враца се провеждат работни срещи с медицинските специалисти, работещи в детските заведения на областта, на които се  разясняват изискванията на новия нормативен документ. До кметовете на всички общини в областта са изпратени уведомителни писма за влизането в сила на Наредбата, с цел да се вземат всички мерки за организиране здравословното и балансирано хранене на децата. От 15.09.2011г. започна проверка във всички детски заведения в област Враца  с  цел да се установи правилното прилагане на Наредба № 6 на МЗ. За периода 15.09-21.09.2011г. са извършени 9 проверки на детски заведения и са издадени 4 предписания за отстраняване на  констатирани несъответствия .                    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар