*
Борба с вредителите

РЗОК-ВРАЦА ПЛАТИ БЛИЗО 40 МЛН.ЛВ. НА ЛЕКАРИ И БОЛНИЦИ

|
РЗОК-ВРАЦА ПЛАТИ БЛИЗО 40 МЛН.ЛВ. НА ЛЕКАРИ И БОЛНИЦИ

За първите девет месеца на 2011 г. за извършена и отчетена дейност изпълнителите на медицинска и дентална помощ от областта са получили от Районната здравноосигурителна каса средства в размер на 39 809 103 лв. Сред плащанията най-голям е дела на разходите за болнична медицинска помощ, която включва и оказана акушерска помощ на здравнонеосигурени родилки – 19 825 430 лв. За отпускане на лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели на аптеките от региона са преведени 10 856 405 лв. През тази година на общопрактикуващите лекари и специалисти са преведени дължимите за IV-то тримесечие на 2010 г. средства от доплащането за потребителската такса на пенсионерите, в размер на 94 545 лв. За оказана специализирана извънболнична медицинска помощ на лекарите специалисти и медицинските центрове са изплатени 3 329 050 лв., а за извършена и отчетена дейност общопрактикуващите лекари са получили от здравната каса средства в размер на 3 078 876 лв. Следват плащанията за извършени и отчетени по здравна каса дентални дейности – 1 688 876 лв. и за медико-диагностични дейности в размер на 1 013 650 лв. За оказана медицинска помощ на граждани на други държави на лечебните заведения от областта са преведени 8 531 лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар