*
Борба с вредителите

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ВСИЧКИ ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА ТРЯБВА ДА МИНАТ НА ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД

|
ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ВСИЧКИ ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА ТРЯБВА ДА МИНАТ НА ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД

Всички здравноосигурени лица над 18 години трябва да посетят своя  общопрактикуващ лекар до края на годината, за да им бъде извършен профилактичен преглед. Профилактичният преглед е ежегоден и се заплаща изцяло от здравната каса. Той включва следните дейности: изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрение, измерване на кръвно налягане, ЕКГ, изследване на урина за протеин, глюкоза, определяне на кръвна захар в лаборатория при наличие на рискови фактори като хипертония, затлъстяване, фамилна анамнеза за захарен диабет, злокачествени новообразувания и др. Ежегодно при жените над 30 години при профилактичния преглед трябва да се извършва и мануално изследване на млечна жлеза. Веднъж на 5 години при профилактичния преглед при жените и мъжете се назначават изследвания за пълна кръвна картина, холестерол и триглицериди. Нов момент при профилактичният преглед от тази година е назначаването от личния лекар веднъж на 2 години на високоспециализираните медико-диагностични изследвания „Мамография на млечни жлези” от пакет „Образна диагностика” при жени на възраст от 50 до 69 години включително, а при мъжете над 50 години веднъж на 2 години се прави скринингово изследване за рак на простата.          Всеки личен лекар е длъжен да поставя на видно място в кабинета си информация за вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат здравноосигурените лица. С цел профилактика на социално-значими и приоритетни за страната заболявания при лицата на 18 години общопрактикуващият лекар сформира рискови групи. Пациентите, които попадат в тези рискови групи, подлежат на профилактичен преглед един път в годината при съответния лекар специалист. До момента едва 41 819 души от общо 129 101 здравноосигурени лица над 18 години от областта са преминали на профилактичен преглед.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар