*
Борба с вредителите

10 % РЪСТ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ОТЧЕТЕ ОФИС ВРАЦА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО

|
10 % РЪСТ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ ОТЧЕТЕ ОФИС ВРАЦА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО

През деветмесечието на 2011 г. офис Враца събра 63.4 млн.лв. данъчни и осигурителни приходи,  това при съпоставими данни е с 3.6 млн.лв. повече в сравнение със същия период на предходната година. Приходите от данъци са се увеличили с  2.7 млн.лв., спрямо деветмесечието на м.г., или отчетен ръст от 10 %, изпълнението на годишния разчет е 78.13 %. Този ръст е формиран от данъка върху добавената стойност и данъците върху доходи на физически лица от свободни професии, граждански договори и др. Очакваме до края на годината преизпълнение на плана за данъчните приходи с 5 %. При осигурителните фондове е установен ръст, спрямо м.г. въпреки отчетеното намаление на постъпленията от здравни вноски. Увеличението е в размер на  близо 900 хил.лв. и се дължи основно на приходите от ДОО. Изпълнението на общия годишен план е 71.73 %. Относителният дял на събраните приходи от офис Враца представлява 11 на сто от общото изпълнение на ТД на НАП В.Търново.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар