*
Борба с вредителите

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "CONURBANT"

|

Временно изпълняващия длъжността кмет на Община Враца Ани Василева проведе вчера работна среща в изпълнение на проект „CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области в участие в "Спогодбата на кметовете”, договор за безвъзмездна помощ № IEE/10/380/SI2.589427 на 10.05.2011г. Проектът се финансирана по програма Интелигентна енергия – Европа с продължителност 36 месеца. На проведената среща присъстваха представители на 4 общини от област Враца (Община Козлодуй, Община Мизия, Община Криводол и Община Мездра),  присъединили се  към Конвента на кметовете за ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени. В рамките на срещата бяха обсъдени подготовката на необходимите документи във връзка с изготвянето на План за действие за устойчиво енергийно развитие на всяка една от общините. Присъединилите се общини се ангажират да постигнат цели в областта на околната среда и енергията над Европейските до 2020 г., чрез намаляване емисиите въглероден диоксид (CO2) с най-малко 20%. Основната стратегическа цел на проект CONURBANT е да подпомогне достигането на целите на Европейския съюз по отношение на намаляването на емисиите на CO2, увеличаването на възобновяемите енергийни източници и опазване на климата.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар