*
Борба с вредителите

КАК МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДА ПОЛУЧАВАТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

|

Днес беше представен в залата на Търговско промишлената палата проектът euroPROC - Европейско регионално сътрудничество за достъп на малките и средни предприятия до обществени поръчки на областната администрация. Освен, че е иновативен, нов проект, той има и своето особено важно значение именно за събуждането на икономиката в нашия доста изостанал, със закрити множество дребни фирми край.
Европейският проект предвижда по-лесен достъп на малките и средните предприятия до пазарите на обществените поръчки, там, където обикновно печелят големите играчи. Той цели обединяването на тези малки фирми, които да имат подкрепата на местната власт и да могат по-успешно да се включват и да участват при конкурсите за възлагане на обществени поръчки. Една от целите е да се осигурят ефективни инструменти за подкрепа на дребния и среден бизнес, да се преодолеят пречките, с които се сблъсква той когато участва в обявените по места търгове за обществените поръчки, при които обикновено е пренебрегван в полза на големите.
Съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, чрез програмата INTERREG IVC, този проект има за цел повишаване ефективността на политиките на регионално развитие и принос към икономическата модернизация и повишена конкурентноспособност на Европа.
В издаденият специален наръчник са дадени примери от най-добрите европейски практики за работа с местните власти на отделни компании от среден и малък калибър, опитът на провинция Стокхолм при работата със социално ориентираните поръчки, добрата практика на скандинавските страни с обществените поръчки за хотелиерски услуги, които са образец за европейски критерии. В областта на иновативните технологии е представен опитът на Барселона за управление на отпадъците, намаляващ значително общинските разходи. Особено внимание бе обърнато от представящата проекта Сашка Първанова от врачанската областна администрация, на така наречените "зелени обществени поръчки". В разговора бяха подкрепени изложените в проекта тези за потребността от опростяване на правилата за обществените поръчки, за повишаване ролята на местните власти и нуждата от насърчаване на обществените поръчки за нови иновативни технологии.
В рамките на срещата бяха разгледани и директивите за енергийно и еко-етикиране, включените в тях наредби и стандарти. Там са записани, задължително енергийно етикиране в целия Европейски съюз и доброволно етикиране - екоетикиране в ЕС и по програмата Енергийна звезда в рамките на Алианс-Европа. При представянето присъстваха и гости на нашата Търговско-промишлената палата от партнъорската им организация в Крайова - Румъния.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар