*
Борба с вредителите

ОТ 1 ОКТОМВРИ – ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ВСЯКА ПОЛИМЕРНА ТОРБИЧКА

|
ОТ 1 ОКТОМВРИ – ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ВСЯКА ПОЛИМЕРНА ТОРБИЧКА

РИОСВ – Враца напомня, че от първи октомври тази година се плаща продуктова такса за всяка полимерна торбичка с дебелина до 15 микрона, независимо от размера й. Изискването се отнася за всички лица, които пускат на пазара полимерни торбички – производители и вносители, както и за лицата, които внасят полимерни торбички от друга страна-членка на ЕС, като част от своята търговска дейност. По този начин ще се оскъпи цената на артикула и за търговеца. Това на практика означава, че крайният потребител ще заплаща задължително дори най-малката торбичка, която до сега търговците предлагаха безплатно. Новите изисквания се налагат от промени в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Таксата няма да се дължи за полимерни торбички, които нямат дръжки /пликове/ и се използват от търговците за първична опаковка на стоката. Както и за останалите видове масово разпространени отпадъци, таксата за полимерни торбички ще се заплаща към ПУДООС до 15-то число на всеки месец, за количествата пуснати на пазара торбички през предходния месец. Дължимата такса се определя само от броя на пуснатите на пазара торбички, а не от тяхното тегло или обем и е в размер от 0,15лв./бр.  От 01.01.2012 г. таксата е 0,35 лв./бр., за 2013 г. – 0,45 лв./бр., за 2014 г. – 0,55 лв./бр.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар