*
Борба с вредителите

НАП РЕЦИКЛИРА 1 200 000 СТРАНИЦИ ХАРТИЯ ЗА 3 МЕСЕЦА

|
НАП РЕЦИКЛИРА 1 200 000 СТРАНИЦИ ХАРТИЯ ЗА 3 МЕСЕЦА

1 200 000 страници хартия спестиха служителите на Национална агенция за приходите (НАП), като предадоха за рециклиране два тона ненужна хартия и си препратиха 60 000 електронни документа. От юни в Централно управление на агенцията се провежда „зелена” кампания за разделно събиране на употребявана хартия под мотото „Всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте!”. Кампанията има за цел да изгради социална и екологична отговорност у служителите на приходната агенция. Някои от данъчните дори носят употребявана хартия от вкъщи, за да бъде събрана разделно и предадена за рециклиране. В близкия месец практиката на разделно събиране и рециклиране на отпадъчната хартия ще бъде въведена във всички териториални структури на НАП в страната. „Всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте!” е част от цялостната „зелена” политика на НАП за разумно използване на природни и енергийни ресурси. Друга екологична практика в приходното ведомство е използването на вътрешна електронна система за документооборот, която напълно елиминира нуждата от хартиена кореспонденция между различните данъчни звена. За първите 6 месеца на 2011 г. чрез нея са препратени около 60 000 електронни документа. Бъдещите инициативи на служителите на НАП предвиждат залесяване с дървета, монтиране на стойки за велосипеди в сградите на агенцията, както и кампания за намаляване разходите на топлинна и електроенергия.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар