*
Борба с вредителите

ГЛОБИ ЗА БЛИЗО 200 ХИЛ. ЛВ. НАЛОЖИ РЗОК-ВРАЦА НА ЛЕКАРИ И БОЛНИЦИ ОТ ОБЛАСТТА

|
ГЛОБИ ЗА БЛИЗО 200 ХИЛ. ЛВ. НАЛОЖИ РЗОК-ВРАЦА НА ЛЕКАРИ И БОЛНИЦИ ОТ ОБЛАСТТА

За първите девет месеца на 2011 година финансовите инспектори и лекарите контрольори от РЗОК-Враца са извършили 425 финансови и медицински проверки на изпълнители на медицинска, дентална помощ, болници и аптеки от област Враца. При 220 от тях са установени нарушения, а при 57 проверки са констатирани неправомерно получени суми, които подлежат на възстановяване. В резултат от осъщественият контрол на изпълнителите на извънболнична, болнична медицинска помощ и аптеки са наложени глоби в общ размер 196 380 лв.  От тях 103 195 лв са от наложени санкции, а 93 185 лв. са от неоснователно получени суми, които подлежат на възстановяване.  Най-често констатираните финансови нарушения при изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална дейност са свързани с пропуски в работата при оформянето на първичните медицинските документи, нарушения на изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване, липса или неспазване на графика за обслужване на пациентите и др. При медицинските проверки са установени нарушения на договорените по вид и обем медицински дейности и изследвания във връзка с диспансерното наблюдение на пациентите и нарушения на изискванията за извършване на договорен обем дейности при извършването на обстоен профилактичен дентален преглед. За първите девет месеца на 2011 г. на 12-те болниците от областта са извършени 62 проверки. 45 от тях са осъществени самостоятелно от РЗОК-Враца, а 10 са извършени съвместно с експерти от НЗОК. При финансовите проверки нарушенията са свързани с некоректно попълнени реквизити в епикризата и пропуски във воденето на медицинската документация. Неспазване на индикациите за хоспитализация и изискванията за завършена клинична пътека са сред честите нарушения, установени при медицинските проверки на болниците. Освен това инспекторите от РЗОК са установили още непровеждане на лечение и на придружаващите заболявания на пациента, неспазване на критериите за изписване на пациенти от болница, неспазване на диагностично-лечебния алгоритъм на клиничната пътека и др. Наложените санкции на болниците са в размер на 54 000 лв., а начислените неправомерно получени суми, които подлежат на възстановяване са 75 551 лв. При финансовите проверки в аптеките са установени пропуски при оформянето на рецептите в момента на отпускането на лекарства, не маркирана крайна продажна цена върху всяка лекарствена опаковка, липса на подпис от страна на пациента върху рецептурната бланка и др. При извършените проверки по изписването на лекарства на общопрактикуващи лекари и специалисти е установено изписване на повече от 3 броя лекарства за едно заболяване, неспазване на изискванията за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарства, и др.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар