*
Борба с вредителите

ЦИК ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРАЦА

|

Венцислав Караджов, Иванка Грозева и Валентин Бойкинов, представители на ЦИК, проведоха работна среща във Враца с представители на ОИК-овете, общинските и областна администрации, Пожарна безопасност, МВР, ГРАО, ЕСГРАОН, секретарите на общинските администрации и представители на дружество „Информационно обслужване“ АД – клон Враца. Срещата коментира основни казуси, засягащи подготовката, провеждането и приключването на изборите в България на 23 октомври.

От „Пожарна безопасност“ и МВР информираха, че всички секционни комисии ще получат указания за действие и мерки в случай на пожар или нарушения в изборния ден. И двете служби подчертаха, че всеки гражданин може да звъни на тел. 112 в случай на необходимост. Един от най-обсъжданите на срещата днес въпроси беше този за действието на подвижната секционна комисия. Тя е сравнително нов момент при провеждане на вота. Представителите на ОИК-овете питаха кой изготвя избирателните списъци на хората, които ще гласуват в подвижната урна; какво прави комисията, която пътува с подвижната урна, ако приключи по-рано изборния ден; колко подвижни урни ще има всяка една такава комисия. От ЦИК поясниха, че подвижните СИК носят по две урни така, както две ще са и урните в останалите СИК. В едната се гласува за президент, а в другата - за кметове и общински съветници. Новото в тези избори е това, че във всяка СИК ще има най-малко по две тъмни стаи. Те може да се залепени една до друга, но задължително трябва да отстоят на 3 метра от членовете на комисията. На видно място в тях ще бъде поставен лист, формат А 4, на който са написани указанията за гласуване. Такива листа ще бъдат залепени на една от стените на всяка от двете подвижни урни. Новото при изборите сега е и това, че се слага само знак Х и то със син химикал, какато и това, че ако член на СИК разкрие снимана с телефон или друг апарат бюлетина или бюлетина, разкриваща вота, то тези бюлетини не се пускат в урните. Те се събират на отделно място и след това се описват като невалидни гласове в протоколите. Министерски съвет ще отпечати книжки с подробни разяснения и информации, предназначени за ОИК и СИК. Те ще бъдат доставени на Областна администрация, а тя съответно ще ги достави по места.

Най-дългата бюлетина във Врачанско е 98 см. и е за общинските съветници на община Враца. Бюлетините за кметове са със средна дължина около 60 см. Най-много бюлетини ще пускат хората в селата, където се провеждат избори за селски и общински кметове, общински съветници и президент. Там всеки човек ще пуска по 4 бюлетини.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар