*
Борба с вредителите

ПРЕДСТАВЯТ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

|
ПРЕДСТАВЯТ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

Сдружение Нов път Хайредин и Община Враца  организират  работна среща за представяне на Национална стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020г. на 8 май от 11.00 часа в залата на Търговско-промишлената палата.  Документът разглежда интеграцията на ромите и на другите български граждани в сходна ситуация като активен двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващите за тях негативни социално-икономически характеристики, което е предпоставка за успешно и устойчиво развитие на цялото българско обществото. Стратегическата цел е свързана със създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани от други уязвими етнически групи в неравностойно положение в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация. Националната стратегия интегрира мерките, залегнали в съществуващи в момента документи в секторите образование, здравеопазване и жилищни условия, като предлага комплексен подход при решаване на проблемите с интеграцията на ромите. Освен тези три сфери, като приоритетни в нея са изведени трудовата заетост, върховенството на закона и недискриминацията, културата и медиите. Оперативният документ, чрез който ще се реализира стратегията, е планът за действие към нея. Той ще се осъществява в два етапа - до 2014 г., когато завършва изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива Десетилетие на ромското включване 2005-2015, и до 2020 г., което съвпада със следващия програмен период на Европейския съюз и оперативните програми на България. Финансовото обезпечаване на мерките в плана за действие ще се осъществява със средства от държавния бюджет и чрез финансовите инструменти на ЕС.   Регионална среща за представяне на Национална стратегия за интегриране на ромите в България 08.05.2012 год.,гр. Враца,  Залата на Търговско промишлената палата гр. Враца  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар