*
Борба с вредителите

ПЕТИМА СА ДОПУСНАТИ ДО ПУБЛИЧЕН ПОДБОР ЗА ДИРЕКТОР НА „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ”

|
ПЕТИМА СА ДОПУСНАТИ ДО ПУБЛИЧЕН ПОДБОР ЗА ДИРЕКТОР НА „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ”

Петима са допуснатите до публичен подбор за директор на общинското предприятие „Паркинги и гаражи”. Това са Тошко Димитров Павлов; Ивайло Петров Стефанов; Жоро Николов Тодоров; Пламен Николов Тодоров и Валентин Венков Хальов. Кандидатите следва да представят Концепция за развитието и дейността на общинското предприятие за три годишен период до 17:00 часа на 14 май 2012 г. Концепцията се представя в „Център за административно обслужване” при Община Враца, в запечатан плик. Резултатите от оценяването на концепциите ще бъдат обявени най-късно до 13:30 часа на 15 май 2012 г. чрез поставянето им на информационното табло на Община Враца и на входа на Заседателната зала. Интервюто с кандидатите, получили оценка на концепцията най-малко „4” ще се проведе на 15 май 2012 г. от 14:00 часа, в Заседателната зала на Община Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар