*

„КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“

|

Проект BGCULTURE-2.001-0056 „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“ по процедура за подбор на проекти с предмет „Подобрен достъп до изкуство и култура” по Резултат 2 на Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Договор № РА 14 -Р2-2.1 -РД-5/07.06.2021 година.

Бенефициент: Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – град Видин

Партньор: Регионална библиотека „Христо Ботев“ – град Враца

Продължителност на проекта: 24 месеца

Стойност на проекта: 283 336.00 лева

Регистрационен номер на проекта: BGCULTURE-2.001-0056 – С01

Финална пресконференция

            Проектът „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия” бе създаден с цел да обедини усилията на Регионалните библиотеки „Михалаки Георгиев” – Видин и партньора Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца в мисията за създаване на иновативна и атрактивна форма за достъп до култура и изкуство на открито. Ръководени от идеята за повишаване привлекателността на библиотечните услуги чрез достигане до публики на място, прилагане на оригинални методи в културното предприемачество в отдалечени райони с население с ограничен ресурс за достъп до културни продукти, включително представители на малцинствената общност.

            Проектът се фокусира върху създаване на устойчиви канали за комуникация и обмен на информация за въздействие върху публики с цел популяризиране на местни автори и произведения и привличане на последователи, читатели и потребители на културни продукти. Другата основна цел е изграждането на нови модели за стимулиране интереса към традиционното четене на книги чрез използване на традиционни и дигитални способи и облачни технологии за предлагане на библиотечна услуга на място в Северозападна България.

            По проекта бяха реализирани следните логически свързани помежду си дейности:

Дейност 1: Създаване и представяне на нов културно-информационен атракцион на открито „Пътуваща сцена – на припек и на сенка”.

По проекта бяха закупени, оборудвани, брандирани 2 електрически библиобуса. Те пътуват на територията на двата областни града, обхващат отдалечени квартали и малки населени места. Тяхната основна цел бе да се обогатят библиотечните услуги за деца, младежи и възрастни. По проекта бяха организирани редица събития и специални маршрути, в който новите потребители имаха възможност да се срещнат както с нови книги, така и със съвременни автори.

Индикатори: 15 броя, 2 600 участници

Изпълнение – над 30 събития, осъществени от двете библиотеки и над 3500 посетители

Дейност 2: Повишаване капацитета на административния и експертен персонал за създаване и популяризиране на съвременни литературни продукти чрез провеждане на обучения.

В двудневни семинари, осъществени в периода 30 ноември – 9 декември 2021 г., 30 специалисти от културни и партньорски организации преминаха през обучение за повишаване капацитета на административния и експертен персонал на културните оператори от България за създаване и популяризиране на съвременни литературни продукти. Целта на двудневното обучение бе участниците да усъвършенстват своите умения в разработване на съдържание, организиране и презентиране на събития и каузи в социалните мрежи. В обученията се включиха експерти от трите области Видин, Враца и Монтана. Те се проведоха на две етапа – първи етап в Регионална библиотека – Враца, втори етап в Регионална библиотека – Видин. И в двата етапа се включиха по 15 участници.

Лектори бяха водещи специалисти в сферата на дигиталния маркетинг и дизайна – Александър Кръстев и Теди Рафаилова от маркетинг агенция „BookMark“ и Стоян Атанасов от студио за дизайн „Kontur Creative“. 

В първия модул от обучението, маркетинг специалистите от „BookMark“ Александър Кръстев и Теди Рафаилова, запознаха участниците с принципите на функциониране и възможностите за създаване на съдържание и формати за социалните платформи Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok.

Стоян Атанасов продължи с визуална култура и принципи в дизайна на промоционални материали. Графичният дизайнер въведе участниците в работата с цветове, форми, шрифтове и композиция.

Първият ден от обучението завърши с ценни насоки за писане на новини по поддръжка на институционални сайтове и блогове.

Във втория ден лекторите от „BookMark“ насочиха вниманието на участниците към дигиталния маркетинг и комуникация в социалните мрежи, планиране и провеждане на специални събития и кампании. Очертаха основни принципи и насоки в практическата част при работата с медии и инфлуенсъри. В края на обучението участниците получиха сертификати. 

Индикатори: участие на 30 човека в обучението

Дейност 3: Създаване на уеб базирана платформа .BOOK IT. за свободен публичен достъп до култура и обмен на информация в областта на литературата

По проекта бе създадена и онлайн платформата– https://bookpaths.eu/ 

Сайтът има възможност за регистрация и благодарение на него всички желаещи имат свободен достъп до информация относно български и скандинавски автори, статии за литература и друга тематична информация.Платформата е разработена на три езика – български, английски и норвежки, което позволява превръщането ѝ в интерактивна културно-информационна мрежа за достъп до нови съвременни литературни издания и обмен на информация в областта на литература, стимулира изграждането на общества около културните продукти и услуги, по време на проекта и след приключването му. Сайтът се състои от няколко основни раздела: „Автори“, „Статии“, „Календар“, „Галерии“, „Проект“ и е изключително лесна за навигиране.

Освен информация за авторите и книгите им, платформата предоставя възможност за свободни дискусии и обмен на информация, качена е и информация за проекта, дейностите, събитията, изработените продукти и др. В сайта има възможност за изпращане и получаване на съобщения.

Полезните връзки дават на потребителите лесен достъп до други онлайн източници/ контакти за бенефициента и партньорите по проекта – официални сайтове на регионалните библиотека в градовете Видин и Враца, официални страници в социалните мрежи и други. По този начин всеки може да се свърже с нас.

Индикатори: Посещения в сайта – 1985

Дейност 4:Разработване и изпълнение на стратегия за устойчиво привличане на публика чрез иновативни съвременни библиотечни услуги и достъп до култура

Разработена стратегия за привличане на нови публики, които да обхванат извънградските централни зони и малките населени места, както и достигането до публики с ограничен достъп до култура като ромската общност, хора в неравностойно положение и други в Северозападния регион – областите Видин, Враца и Монтана.

Индикатори: 1 брой стратегия

Дейност 5: Обмен на добри практики и ноу-хау за развитие на публики в Норвегияи България

Библиотеките на Осло за убежище за всеки и в това се убедиха и представители на Регионалните библиотеки от Враца и Видин, при посещението си в норвежката столица в края на ноември 2022 г. Освен представители на Северозапада, в българската група се включиха и изпълнителният директор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ Спаска Тарандова и основателят на най-големия сайт за четене и книги в България „Аз чета“ Александър Кръстев.

В рамките на 6 дни, групата посети различен по тип и характер библиотеки и проведе редица срещи с техни представители. Сред посетените библиотеки бяха Deichman Bjørvika - обявена за най-добрата обществена библиотека в света от Международната федерация на библиотечните асоциации (IFLA) през 2021 г. Библиотека „Тойен“, в която се помещава и единствената по рода си културна институция с изцяло детска библиотека, както и филиалът на най-зелената библиотека от асоциацията на Дайхман „Гринлока“. Българската група посети и Националната библиотека на Норвегия. Наред с богата история, библиотеката разполага с изцяло дигитализирана колекция. Процесът е започнал през 2006 г., а през 2022 г. вече може гордо да заяви, че е изцяло дигитална библиотека. Поради ограниченията на авторските права електронният фонд е достъпен само за норвежки IP адреси.

Индикатори: 10 човека

Дейност 6: Провеждане на международен уъркшоп „Диверсифициране на културно-информационни услуги и устойчиво развитие на публики“

Идеи за нови библиотечни услуги и форми на общуване с публиките, разработиха участниците в международен уъркшоп на тема: “Диверсифициране на културно-информационни услуги и устойчиво развитие на публики“, организиран от Регионална библиотека – Враца в рамките на два дни. Форумът, се проведе в комплекс „Чайка“.

Официални гости на събитието бяха народните представители Красен Кръстев, Мартин Харизанов и Деница Симеонова, зам.-председателят на ОбС – Враца Ирина Иванова, заместник областният управител Милчо Стефанов.

Заместник-кметът Александър Владимиров заяви, че регионалната библиотека във Враца е иновативна и активно участва в обществения живот на града. Ирина Иванова за пореден път засвидетелства подкрепата и на Общинския съвет, а Стефанов връчи поздравителен адрес от името на Областна администрация.

Народните представители заявиха пълната си подкрепа, която ще окажат за увеличение на бюджета в сектора. Красен Кръстев подчерта, че една от целите за които ще работят, е двойно увеличение на бюджета за тези културни институти. Той направи и дарение на врачанската библиотека – книга със стихотворения на Христо Ботев. Мартин Харизанов пое личен ангажимент за съдействие при организирането на петото издание на единствения по рода си в Северозападна България литературен фестивал „Враца – книжен град“.

В рамките на форума бяха представени нови културно-информационни продукти „Пътуваща сцена – и на припек и на сенка“, дигитална платформа, библиобус и демонстрационна ленд-артистична инсталация „Книжни фиорди”. Бяха проведени модули за внедряването на нови технологии в областта на библиотечните практики и привличане на нови публики, които се изразяват в развитието на изкуствения интелект

В двудневния уъркшоп участие взеха представители на библиотеките в България и Норвегия, изпълнителният директор на Фондация „Глобални библиотеки“ – България, преподаватели от УниБит, представители на неправителствения сектор от Норвегия, читалищни дейци, експерти по дигитален маркетинг, книжни блогъри.

Всички те дискутираха начините за създаване на иновативни и атрактивни форми за достъп до култура и изкуство на открито. Подписан бе и документ за сътрудничество между експерти в изпълнението на стратегия за устойчиво привличане на публика чрез иновативни съвременни библиотечни услуги и достъп до култура.

Представители на библиотечната общност в Норвегия представиха добри практики и дейности, които се прилагат успешно в техните библиотеки.

Индикатори: 55 участници в събитието

Дейност 7: Организиране и провеждане на демострационна арт-инсталация „Книжни фиорди“

Създадена артистичната ленд-инсталация и спектакъл „Книжни фиорди“.

Декорът е замислен като съчетание от естественото парково пространство и триизмерно пространство от книжни/хартиени фиорди, а инсталацията обхваща площ от около 1000 кв. м. Проектирани са така, че да променят възприятието за това пространство и да направят познатите неща и места специални. За реализирането ѝ са използвани като „строителен материал“ бракувани книги от фондовете на регионалните библиотеки – участници в проекта. Самите конструкции – 2 на брой - представляват мащабни 3D макети на фиорди с различна височина. По алеите на парка, сред фиордите, се виждат „морските води“, състоящи се от изписани със синя боя цитати от произведения на автори от Северозападна България и на норвежки автори, замислени като част от културно-информационната атракция „Пътуваща сцена – и на припек и на сенка“, чието име прави препратка към творчеството на един от най-големите творци от Северозапада – Михалаки Георгиев.

Цялата артистична ленд-инсталация е разположена в Крайдунавския парк. Друга цел, която събитието „Книжни фиорди“ се поставя, е да стимулира работата върху емоционалната интелигентност и дискусията за положителните ефекти от четенето, да се разработват и разискват концепции за развитие на четенето с разбиране.
Индикатори: Резултат: 500 посетители /300 откриване и 200 при създаване на инсталацията/

 

Проект BGCULTURE-2.001-0056 „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“ се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата. Проектът се изпълнява в партньорство между Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – град Видин с партньор Регионална библиотека „Христо Ботев“ – град Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар