*
Борба с вредителите

КНИГА ЗА БИСТРЕШКИЯ МАНАСТИР „СВ. ИВАН РИЛСКИ - ПУСТИ (КАСИНЕЦ)”

|
КНИГА ЗА БИСТРЕШКИЯ МАНАСТИР „СВ. ИВАН РИЛСКИ - ПУСТИ (КАСИНЕЦ)”

В навечерието на храмовия празник на Бистрешкия манастир се очаква да излезе от печат първата книга за светата обител. Автори на сборника са Пламен Иванов – Регионален инспектор към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”, Калина Тодорова – Завеждащ отдел „Краезнание” Регионална библиотека „Христо Ботев” и Весела Пелова – Главен експерт Държавен архив – Враца. Фотографиите са на Петър Петров, Васко Врачовски и Боян Пищиков. Редактори – Блага Атанасова и Бойка Лозанска. Съдържа и анотации на английски, френски и испански език. Идеята е да се популяризира възстановената светиня. За първи път специалисти археолози, историци и краеведи обединяват своите усилия в името на един от най-интересните и в същото време най-малко изследван културно-исторически паметник с национално значение от Врачанския край – манастира „Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)”. В изданието са включени нови разработки и непубликувани материали от теренни проучвания в последните години, свързани с историята, археологията, архитектурата, стенната живопис, етнографията и фолклора. Това е първото самостоятелно издание, посветено на манастира в неговата многовековна история и е реализирано с финансовата подкрепа на Община Враца и Холсим (България) АД - Бели Изворtc "Холсим (България) АД - Бели Извор". „Бистрешки манастир „Св. Иван Рилски - Пусти (Касинец)” е петата книга от поредицата „От Дунав до Балкана” на Регионално краеведско дружество – Враца и е съвместно издание на дружеството и Регионалната библиотека.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар