*

ВЛАДИМИР УРУЧЕВ ЗА НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ЕС

|
ВЛАДИМИР УРУЧЕВ ЗА НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ЕС

Газовата криза през януари 2009 по маршрута Русия - Украйна - ЕС показа ясно колко уязвими са страните от Централна и Източна Европа и че те не могат да се справят сами в подобна ситуация.

Договореният нов регламент за сигурността на доставките на природен газ гарантира един работещ механизъм за адекватно реагиране на подобни кризисни сценарии чрез обвързващо регионално сътрудничество, базирано на съвместна оценка на риска за дадената страна и/или регион.

Приветствам приемането му и защото той налага ново поведение на солидарност и взаимодействие между съседните държави при евентуални прекъсвания на газовите доставки и превръща политическите декларации за солидарност в Европа в конкретни правно-обвързващи действия.

Новата законова рамка установява въвеждането на списък на защитени клиенти, в това число обществени сгради, болници и училища, които да бъдат приоритетно снабдявани в случаи на извънредно прекъсване на газовите доставки.

Регламентът създава и несъществуваща до момента прозрачност при сключване на договори с компаниите за доставки на газ от трети страни, които вече ще трябва да бъдат предоставяни на националните регулатори и Европейската комисия за предварителна оценка.

Заедно с вече приетия механизъм за предварителна обмяна на информация по междуправителствените споразумения с трети страни, завършва законодателният пакет за сигурност на енергийните доставки, важна стъпка напред по пътя към постигане целите на Енергийния съюз, включително функциониращ вътрешния енергиен пазар, който да осигурява дългосрочно и устойчиво снабдяване с природен газ за европейските граждани и бизнеса.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez Мери попинс - Враца