*

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РОМАН /24.09.2019 г./

|

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Допълнение на маршрут в списъка на длъжностите в раздел III „Пътуващи учители от НУ „П.Р.Славейков“ гр. Роман в Приложение №9 по бюджета на Община Роман, които имат право на транспортни разноски за 2019г.;-обща

2. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Отпускане на средства за поевтиняване на храната в СУ „В.Левски“ гр.Роман;;-обща

3. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански - относно: За извършване на противопожарно импрегниране на пода и завесите на концертната зала на НЧ“Христо Ботев – 1907“ гр. Роман.;-обща

4. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Получена покана с вх.№2900-12 от 04.09.2019г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца,което ще се проведе на 10.10.2019г. от 11.00 часа.;-обща

5. Актуални.;

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez