*

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

|
ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 1418 август 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Видинска област

Община Белоградчик  

На 14.08.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./, на 16.08.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./, на 18.08.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Чифлик: ул. „Втора“, „Двадесет и първа“, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Тридесет и Четвърта, Тринадесета, УПИ-XV-150, ХIII-150 24, Шестнадесета

Община Бойница  

На 14.08.2017 г. /11:30 - 12:30 ч./ -  Каниц: Втора, Първа, Трета, Четвърта

На 14.08.2017 г. /10:00 - 11:00 ч./ -  Шишенци: Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Тридесет и Втора, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесета

Община Видин  

На 18.08.2017 г. /14:00 - 15:15 ч./ -  Видин: Акад. Стефан Младенов, Александър Стамболийски, Безименна, Връшка Чука, Разлог, Цар Симеон Велики

На 18.08.2017 г. /15:15 - 16:15 ч./ -  Видин: Бдинци, Градинска, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Търговска

На 18.08.2017 г. /12:45 - 13:45 ч./ -  Видин: Безименна, Горазд, Искър, Свети Кирил, Стефан Еленков

На 16.08.2017 г. /09:15 - 10:00 ч.; 14:00 - 14:45 ч./ -  Видин: Дунавска, път, Южна Пром. Зона

 Дунавци, Общ. Видин: 23 Септември, Асен Балкански, Бдин, Васил Левски, Видбол, Връшка Чука, Генерал Гурко, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С Раковски, Добри Чинтулов, Драва, Дунав, Зоя космодамянска, Капитан Петко войвода, Коста Йорданов, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Марин Киров, Маршал Толбухин, Мико Нинов, Никола Й. Вапцаров, Пирин, Първи май, Райна Княгиня, Седемнадесет Партизани, Сирма войвода, Смирнов, Средец, Средна гора, Хана, Христо Ботев, Христо Смирненски, Ценко Александров, Чавдарци, Шипка, Янтра

На 16.08.2017 г. /09:15 - 14:45 ч./ -  Дунавци, Общ. Видин

На 16.08.2017 г. /09:15 - 10:00 ч.; 14:00 - 14:45 ч./ -  Жеглица: 110011, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, път 1, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 14.08.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./, на 15.08.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./, на 16.08.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./, на 17.08.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./, на 18.08.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Ивановци, Общ. Видин: Втора, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Дванадесета, Деветнадесета, Единадесета, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Шеста, Шестнадесета

На 15.08.2017 г. /11:00 - 12:00 ч./ -  Покрайна: 562, 827, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесета, Четвърта, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта

Община Макреш  

На 15.08.2017 г. /09:45 - 15:15 ч./, на 16.08.2017 г. /09:45 - 15:15 ч./, на 17.08.2017 г. /09:45 - 15:15 ч./ -  Киреево: Втора, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осма, Петнадесета, Първа, Тринадесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

За периода 14-18.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Подгоре: Боян Чонос, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Искър, Йоло Гергов, Йосиф В. Сталин, Ленин, Михаил Здравков, Пейо К. Яворов, Перчо Йорданов, Пирин, Стоян Милков, Тодор Петров, Черно Море, Юрий Гагарин

Община Ново село  

На 14.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Флорентин: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Първа, Седемнадесета, Седма, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шестнадесета

На 15.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./, на 16.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./, на 17.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Флорентин: Втора, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Четвърта

На 16.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./, на 17.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./, на 18.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Флорентин: Дванадесета, Единадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, Четиринадесета, Шестнадесета

Община Ружинци  

На 14.08.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./, на 16.08.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Бело поле, Общ. Ружинци: Боян Чонос, Витко Иванов, Генерал Заимов, Генерал Скобелев, Георги Бенковски, Георги Кирков, Дванадесетте, Девети септември, Димитър Благоев, Живко Кръчмарски, Живко Пуев, Йорданка Николова, Коста Йорданов, Лиляна Димитрова, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Витков, Патрис Лумумба, Перчо Йорданов, Славчо Петров, Стефан Караджа, Толбухин, Хаджи Димитър

Община Чупрене  

На 15.08.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./, на 17.08.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Търговище, Общ. Чупрене: Безименна, Втора, Девета, до УПИ 24, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, ул. „Четвърта“.

 

Област Монтана

Община Берковица  

На 18.08.2017 г. /11:00 - 16:30 ч./ -  Костенци: 314014, ул. „Втора“, „Пета“, „Първа“, Седма, Трета, Четвърта, Шеста;  Котеновци: Първа

Община Бойчиновци  

На 14.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./, на 15.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./, на 16.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./, на 17.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./, на 18.08.2017 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Ерден: 000010, 972014, Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Девет, Двадесет и Осем, Двадесет и Пет, Двадесет и Седем, Двадесет и Три, Двадесет и Четири, Двадесет и Шест, Деветнадесет, Единадесет, Първа, Седма, Трета, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тринадесет, Четиридесет, Четиридесет и Едно, Четиридесет и Осем

Община Брусарци  

На 17.08.2017 г. /08:30 - 15:00 ч./ -  Крива бара, Общ. Брусарци: Георги Димитров, Георги Кирков, Иван Тодорин, Извън регулацията, Кв 68 УПИ, Кокиче, Минзухар, Никола Йонков Вапцаров, Панайот Волов, Петко Напетов, Пирин, Рибарска, Станке Димитров, Тимок, Хан Аспарух, Христо Ботев

На 17.08.2017 г. /10:00 - 16:15 ч./ -  Смирненски, Общ. Брусарци: Александър Стамболийски, Георги Димитров, Георги Трайков, Ленин, Любен Каравелов, Раковски, Трифон Каймакански, Христо Ботев, Христо Кюстендилеца, Чавдар, Янтра

Община Вълчедръм  

На 15.08.2017 г. /11:00 - 16:15 ч./ -  Вълчедръм: Алабин /В. Пеева/, Братя Миладинови, Веслец, Дунав, Иван Вазов, Иларион Макриополски, Кирил и Методий, Кръстовищ. На ул. Алабин и Раковски, Лом, Никола Обретенов /В. П-ва/, Райна Княгиня /Яташка/, Раковски /Г. Кирков/, Руен, Цар Иван Асен /Й. Николова, Янка войвода

На 15.08.2017 г. /11:00 - 15:00 ч./ -  Вълчедръм: Алеко Константинов, Баба Тонка, Балатон, Бенковски /Д. Благоев/, Бузлуджа, България /Г. Димитров/, Вежен, Генерал Скобелев, Златия, Никола Вапцаров, Отец Пайсий, Патриарх Евтимий, Радовиш, Раковски /Г. Кирков/, Славянска, Софрони Врачански, Трети март /Г. Генов/, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Давидов, Цар Борис I /Л. Димитрова, Цар Самуил, Цар Симеон Велики /М-Л Т/

На 14.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Вълчедръм: Алеко Константинов, Балатон, Братя Миладинови, Извън Населеното Място, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Странджа, Съединение /В. Коларов/, Трети март /Г. Генов/, Хан Аспарух, Цар Самуил

На 15.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Вълчедръм: Черни връх

На 15.08.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Черни връх, Общ. Вълчедръм: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

Община Вършец  

На 18.08.2017 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Вършец: Ботуня(9-ти септември), България(В. Коларов), Васил Левски, Георги Бенковски(11 Септ), Република(Г. Димитров), Стефан Стамболов(Г. Моцов), Четвърта, Шести септември(Заводска), Шипка

Община Лом  

На 14.08.2017 г. /11:00 - 16:15 ч./ -  Замфир: Бенковски, Вела Пеева, Волга, Въча, Дунав, Замфир Хаджийски, Искър, Камчия, Ком, Левски, Оборище, Прага, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 14.08.2017 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Ковачица: Девета, Извън регулацията, Осма, Петдесет, Петдесет и Девет, Петдесет и Осем, Петдесет и Пет, Петдесет и Три, Петдесет и Четири, Петдесет и Шест, Петнадесет, Седемнадесет, Тринадесет, Четиринадесет, Шеста, Шестдесет и Две, Шестдесет и Три, Шестнадесет

За периода 14-18.08.2017 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Лом: Асен Разцветников, Бено Първанов(Синчец-Мл. ), Бойка войвода, Бреза, Горанова чешма, Гредовете, Детелина(Ален мак), Димитър Ралчев(Черв. Знаме, Елин Пелин, Иван Петков(Т. Никодимов), Йолова чешма, Калинка, Митко Александров, Младеново/Пейо Яворов, Петър Попнинов, Сергей Румянцев, Славянска(Г. Димитров), Софийска, Страхил войвода, Трифон Панов(Марин Цеков), Училищна, Христо Ясенов, Шиновец, Ясен

На 16.08.2017 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Лом: Бозвели, Васил Априлов, Пирот, Пристанищна(Лом. Комуна), Славянска(Г. Димитров), Трети март, Търлис(Русин Костов), Цветко Павлов(Ал. Караст)

На 15.08.2017 г. /08:30 - 15:00 ч./ -  Лом: Варош(Димитър Маринов), Георги Манавски(Н. Чуков), Дунавска(Д Благоев), Петър Евстатиев, Солун, Филип Тотю

Община Монтана  

На 14.08.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Горна Вереница: Връбовчец, Главна, Гробарска, Индустриална, Копривска, Мърфи, Панорама, Паньовска, Пета, Петнадесета, Седемнадесета, Трета, Цолинска, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 16.08.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Горно Церовене: Втора, Главна, Двадесет и Шеста, Дванадесета, Единадесета, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста

На 14.08.2017 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Долна Вереница: 329200, Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Двадесета, Извън регулацията, Трета, Тридесет и Девета, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Шеста, Тридесета, Четиридесета, Четиринадесета

На 18.08.2017 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Монтана: Александър Стамболийски, Антим, Жеравица, Извора(Б. Бистрица), Камен Цанов, Славянска, Трети март(Г. Димитров), Цар Борис III-ти(З. Попов)

На 16.08.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Монтана: Александър Стамболийски, Васил Левски, Граф Игнатиев(В. Коларов), Трети март(Г. Димитров)

За периода 15-18.08.2017 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Монтана: Георги Пеячевич, Илия Маринов, Младост, Неофит Бозвели, Петър Парчевич

За периода 14-18.08.2017 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Монтана: Димитър Ерийски(Ст. Алов), Добри Войников, Захари Янчев, Ивайло, Извън регулацията, Константин Фотинов, Кошарhик, Нов живот, Одрин(Миладин Кунчев), П. А. Славков(Г. Николов), Петър Богдан, Петър Делян, Хан Омуртаг, Хан Пресиян, Черноризец Храбър

Община Чипровци  

На 14.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 17:30 - 18:00 ч./, на 15.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 17:30 - 18:00 ч./, на 16.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 17:30 - 18:00 ч./, на 17.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 17:30 - 18:00 ч./, на 18.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 17:30 - 18:00 ч./ -  Белимел: Местност Ливагето

На 14.08.2017 г. /09:00 - 18:00 ч./, на 15.08.2017 г. /09:00 - 18:00 ч./, на 16.08.2017 г. /09:00 - 18:00 ч./, на 17.08.2017 г. /09:00 - 18:00 ч./, на 18.08.2017 г. /09:00 - 18:00 ч./ -  Вец Мартиново

На 14.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 17:30 - 18:00 ч./, на 15.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 17:30 - 18:00 ч./, на 16.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 17:30 - 18:00 ч./, на 17.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 17:30 - 18:00 ч./, на 18.08.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 17:30 - 18:00 ч./ -  Железна;  Мартиново: Втора, Дванадесет, Девета, Десета, Единадесет, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесет, Четвърта, Четиринадесет, Шеста;  Чипровци: 23-ти септември, 81390. 128. 663 Мангесина Ливада, Александър Костов, Александър Стамболийски, Балканска, Бенковски, Богдан Маринов, Васил Левски, Витоша, Волга, Гагарин, Георги Димитров, Георги Пеячевич, Д-р Тако Андреев, Даскал Живко, Даскал Стамен, Деяна войвода, Димитър Благоев, Димитър Филипов, Дядо Лилчо, Ехо, Жельо войвода, Иван Станиславов, Извън регулацията, Калето, Ком, Лука Андреин, Люляк, Минзухар, Михайл Шипков, Никола Й. Вапцаров, Огоста, Осми март, Павлето (В. Коларов), Петър Богдан, Петър Парчевич, Рила, Ропотамо, Семко войвода, Септемврийци, Смит войвода, Стара планина, Стефан Дуньов, Точо войвода, Три Чуки, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар войвода, Чипровска Комуна, Шипка, Яко войвода

На 15.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Чипровци: Волга, Извън регулацията, Люляк, Петър Парчевич

На 17.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Чипровци: Георги Димитров, Д-р Тако Андреев, Деяна войвода, Иван Станиславов, Осми март, Павлето (В. Коларов), Петър Богдан, Петър Парчевич, Точо войвода, Чипровска комуна

Община Якимово  

За периода 14-18.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Якимово: Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Владимир Генков, Войн Петров, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Георги Комитски, Европа, Единство, Качо Комитски, Комсомолска, Кръсто Божинов, Ленин, Малчика, Мечи дол, Милан Йонов, Партизанска, Станчо Комитски, Тракийска, Христо Михайлов, ул. „Христо Смирненски“.

 

Област Враца

Община Бяла Слатина  

За периода 14-18.08.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Бяла Слатина: ул. „Арда“, Бачо Киро, Георги С. Раковски, Елин Пелин, Здравец, Златия, Искър, Кръстовище Златия и Г. Раковски, Ломска, Любен Каравелов, Марица, Места, Мизия, Мир, Никола Вапцаров, Николай Хрелков, Пирин, Родопи, Родопи, Росица, Сердика, Солунска, Средец, Тодор Каблешков, Тунджа, Цар Иван Шишман

Община Враца  

На 15.08.2017 г. /12:00 - 16:00 ч./, на 16.08.2017 г. /12:00 - 16:00 ч./, на 17.08.2017 г. /12:00 - 16:00 ч./, на 18.08.2017 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Враца: Братя Миладинови, Демокрация, Димчо Дебелянов, Иван Ангелов, Кирил Буюклийски, Металург, Мито Орозов, Поп Тодор Врачански, Сестри Хаджикръстеви

На 14.08.2017 г. /11:00 - 16:00 ч./ -  Враца: Екзарх Йосиф

Община Мездра  

На 14.08.2017 г. /08:45 - 09:15 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./, на 15.08.2017 г. /08:45 - 09:15 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Хубавене: Местност Искър, Местност Ябълковата градина

Община Оряхово  

За периода 14-18.08.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Оряхово: Алея На Мира и Дружбата, Бачо Киро, Васил Петлешков, Добруджа, Иван Вазов, Момчил войвода, Райна Княгиня, Родопи, Силистра, Странджата, ул. „Цар Калоян“.

 

Ловешка област

Община Ловеч  

На 15.08.2017 г. /08:30 - 12:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Баховица: ул. „Георги Димитров“

На 17.08.2017 г. /09:00 - 09:15 ч./, на 18.08.2017 г. /15:45 - 16:00 ч./ -  Беглеж: 19-ти юни, Бочо Йочев, Васил Топалски, Витошка, Гена Димитрова, Георги Ненов, Дочко Дочев, Иван Коларов, Илия Нанев, Йочо Гетов, Мачо Пепеля, Отряд В. Левски, Пано Дончев, Партизанска, Петко Патарински, Стоян Едрев, Христо Ботев, Цанко Славчев, Цанко Станчев, Цоню Матев

На 16.08.2017 г. /12:00 - 12:15 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Българене, Общ. Ловеч: Ганчо Павлов, Дядо Радоя Мариаша, Иванка Карагечева, Илко Ст. Ганков, Йордан Хубавенков, Ловджийска, Марин Гърбов, Марин Пенков, Митю Комитата, Мичо Стоянов, Мочор, Неделки, Павел Станчев, Присоето, Радой Минковски, Стоян Господински, Стоян Котански, Стоян Луканов, Тодор Цачев, Цачо Павлов, Цвятко Цачев

На 15.08.2017 г. /08:30 - 12:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Ловеч: Бул Мизия и Освобождение, Здравец, Освобождение

На 14.08.2017 г. /12:30 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Ловеч: ДЗС - М. Музговото, Мизия, Освобождение, Северна Индустриална зона, Хан Кубрат

За периода 14-18.08.2017 г. /08:00 - 15:30 ч./ -  Ловеч: Доктор Съйко Съев, Княз Имеретински, Неофит Рилски, Тома Давидов, Хан Крум, Цар Асен Първи, Цачо Шишков

На 14.08.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./, на 15.08.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./, на 16.08.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./, на 17.08.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./, на 18.08.2017 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Славяни: Александър Стамболийски, Изгрев, Любен Каравелов, Марица, Мизия, Плиска, Свети Иван Рилски, Свети Кирил и Методий, Стефан Караджа, Съединение, Трети март, Христо Ботев

Община Луковит  

За периода 14-18.08.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Карлуково: Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Иванов, Градище, Дико Илиев, Дунав, Здравец, Иван Ангелов, Искър, Кокиче, Петър Трантеев, Работническа, Юрий А. Гагарин

На 14.08.2017 г. /08:00 - 08:15 ч./, на 15.08.2017 г. /08:00 - 08:15 ч./, на 16.08.2017 г. /08:00 - 08:15 ч./, на 17.08.2017 г. /08:00 - 08:15 ч./, на 18.08.2017 г. /08:00 - 08:15 ч./ -  Торос: 157023, Васил Левски, Грънчар, Дило Йотов, Кокиче, Кулата, Младост, Никола Вапцаров, Торос, Хан Аспарух, Цвятко Алексиев, Шипка

За периода 14-18.08.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Торос: Александър Стамболийски, Априлци, Бузлуджа, Валето, Вишиндол, Възраждане, Върбан Йотов Теслов, Гатил, Градинска, Дило Йотов, Дило Йотов, Дойчин Димитров, Кирил и Методий, Кичера, Лозарска, Люляк, Марин Табаков, Мелнична, Младост, Незабравка, Никола Вапцаров, Оборище, Пейо К. Яворов, потока, Райна Княгиня, Стоян Георгиев, Хан Аспарух, Цар Симеон, Ягода

Община Тетевен  

На 16.08.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Български Извор: Вит, Демокрация, Дунав, Иван Вазов, Извора, Панайот Волов, Пирин, Стара планина, Тракия

На 16.08.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Галата: Васил Левски, Вела Пеева, Габаре, Георги Кирков, Гергана, Димитър Полянов, Йордан Йовков, Пейо К. Яворов, Пещера, Христо Ботев, Христо Смирненски

За периода 14-18.08.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Глогово: 020009, 2204, Водна, Георги Бенковски, Еделвайс, Иван Вазов, Къдрева, Люляк, Мах. Водна, Местн. Три Могили, Местност Мастяк, Местност Ратлака, Христо Ботев

На 15.08.2017 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Дивчовото: 20996. 12. 27, 20996. 7. 50, Боровец, Георги Бенковски, Йото Генков, Капитан Никола Войновски, Мах. Зеленика, Мах. Косица, Местн. Боатин, Сава Младенов

На 15.08.2017 г. /09:30 - 11:00 ч./ -  Рибарица, Общ. Тетевен: Басарим, Георги Бенковски, Георги Иванов, Горуньово, Крайречна

На 14.08.2017 г. /11:30 - 13:00 ч./ -  Тетевен: Бели Вит, Вършец, Ключ, Конски дол, Махала Драгиновдол, Махала Скрибътна, Пладнището, Топлика

На 18.08.2017 г. /09:30 - 14:00 ч./ -  Тетевен: Махала Свидово, Махала Скрибътна, Местност Глотното, Местност Гугуновото, Местност Пладнището, Местност Преграда, Местност Просеченик, Местност Скрибътна, Свидово

На 15.08.2017 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Черни Вит

Община Троян  

За периода 14-18.08.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Калейца: Васил Ватев, Дамян Банчев

На 14.08.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./, на 15.08.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./, на 16.08.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./, на 17.08.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./, на 18.08.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Орешак, Общ. Троян: Мах. Баба Стана

На 16.08.2017 г. /08:15 - 16:15 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Акад. Ангел Балевски, Георги С. Раковски, Кв. Ливадето, Крайречна, Мах. Райковска, Местност Лисичи Дупки

На 14.08.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./, на 15.08.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./, на 16.08.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./, на 17.08.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./, на 18.08.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  Черни Осъм: Амбарица, Девети септември, Жилища На Горското Стопанство, Общ. ДЗ Обнова, Първи май, Стара планина

Община Угърчин  

На 17.08.2017 г. /10:00 - 15:00 ч./ -  Лесидрен: Балван, Балдуин, Бано Воевода, Братеш, Васил Левски, Васильовска, Вежен, Енча, Момина пътека, Последна, Стара планина, Юрий А. Гагарин

На 17.08.2017 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Сопот, Общ. Угърчин: Васил Левски, Възраждане, Герганица, Мах. Шумака, Оборище, Пердевойка, Петриш, Софийска, Угърчинска, Шойка

Община Ябланица  

На 15.08.2017 г. /09:45 - 09:50 ч.; 13:20 - 13:30 ч./ -  Брестница, Общ. Ябланица: Васил Левски, Вуто Даскала, Вутю Малков, Възраждане, Георги Бенковски, Глоговец, Дачевци, Девети май, Джорковци, Долна Коритна, Дружба, Дъб, Единство, Заводска, Иван Данов, Кокиче, Коритна, Лало Йотов, Липа, Мильовци, Никола Петков, Оборище, Осми март, Петър Василев, Печовци, Победа, Прогрес, Равнището, Серванска, Сергей Румянцев, Стара планина, Стефан Цаков, Стоянковото, Съева Пещера, Теменуга, Трети март, Тълкийското, Цоло Гетов, Шипка;  Български извор: 112005, 151001, Александър Стамболийски, Баба Тонка, Бузлуджа, Васил Левски, Вит, Георги Бенковски, Георги Раковски, Демокрация, Дунав, Здравец, Иван Вазов, Извора, Кокиче, Мах. Боаза, Мах. Начови Воденици, Мах. Солун, Местност Белилото, Местност Боаза, Местност Роденец, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Панайот Волов, Пирин, Райна Княгина, Рила, Родопа, Стара планина, Странджа, Тодор Каблешков, Тракия, Филип-тотю, Хаджи Димитър, Хемус, Христо Ботев, Черно Море, Шипка, Юрий А. Гагарин;  Галата: Александър Стамболийски, Антон Иванов, Бялка, Васил Левски, Вела Пеева, Габаре, Георги Бенковски, Георги Кирков, Гергана, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Еделвайс, Иван Козарев, Иван Туйков, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко войвода, Лазар Станев, Лиляна Димитрова, Малина, Малчика, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Пейо К. Яворов, Пенка Михайлова, Пеньо Пенев, Пещера, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Стефан Караджа, Стоян Едрев, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон;  Глогово: 020009, 2204, Водна, Георги Бенковски, Еделвайс, Елов дол, Иван Вазов, Иван Туйков, Къдрева, Люляк, М. Езерото, Мах. Водна, Мах. Джебин Трап, Мах. Къдря, Мах. Равнището, Мах. Ръбя, Местн. Три Могили, Местн. Широки Трап, Местност Мастяк, Местност Ратлака, Пенка Михайлова, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Смирненски, Юрий А. Гагарин;  Гложене, Общ. Тетевен: 101001; Голяма Желязна: Дачо Михайлов;  Градежница: Александър Стамболийски, Асен Стипцов, Бръшлян, Васил Априлов, Васил Левски, Вежен, Габъра, Георги Бенковски, Градинките, Двадесет и Втори септември, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, К. Горна Ливада, Кирил и Методий, Косовец, Люляк, Мах. Лъма, Райна Княгиня, Сава Младенов, Синчец, Стара планина, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Юрий А. Гагарин;  Кирчево: Александър Стамболийски, Бачо Киро, Васил Левски, Веселина Черкезова, Иван Вазов, Комитска, Местност Площа, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Пенчо Славейков, Пеньо Пенев, Площа, Стара планина, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, Хіі Кв. 5, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Христо Ботев, Черно Море;  Лесидрен: 43325. 10. 23, 43325. 10. 61, 43325. 10. 832. 1, Кол. Барашки, Кол. Коник, Кол. Ябълчака, Местност Берча, Местност Гаджов дол, Местност Енча, Местност камъка Правец, Местност Коника, Местност Ябълчака, Местност Язовир Сопот;  Малка Желязна: Александър Стамболийски, Бузлуджа, Васил Левски, Витоша, Двадесет и Трети септември, Девети май, Додьо Маринов, Йото Влахов, Клокотница, Ком, Матей Петков, Мах. Байовене, Махала Баевене, Палич, Панайот Волов, Райко Даскалов, Сава Младенов, Сергей Румянцев, Софийска, Стойко Додев, Христо Рачев, Шипка

 Славщица: Александър Стамболийски, Балканска, Васил Левски, Видинска, Въндевска, Георги С. Раковски, Даловска, Иван Вазов, Кирил и Методий, Колевска, Корканска, Кьосовска, Марковска, Местност Зелка, Моновска, Московска, Нечовска, Никола Д. Петков, Паисий Хилендарски, Палангурска, Последна, Рачовска, Свобода, Хаджи Димитър, Христо Ботев

 Сопот, Общ. Угърчин: 68076. 291. 106, Аврамовска, Балча, Васил Левски, Възраждане, Герганица, Димитър Пъшков, Ендешка, Ланзовица, Мах. Съевска, Мах. Шумака, Николовска, Оборище, Пердевойка, Петриш, Подене, Попенец, Последна поляна, Радковец, Софийска, Станковска, Троян, Угърчинска, УПИ Іі-346, Чепля, Шойка

На 16.08.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./, на 17.08.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./, на 18.08.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Ябланица, Общ. Ябланица: Ангел Кънчев, Вежен, Възраждане, Ген. Гурко, Георги Бенковски, Георги Раковски, Дунав, Здравец, Искър, Кв. 54 Пл. Възраждане, Лисец, Мико Петков, Оборище, Рила, Симеон Велики, Скобелев, Средна гора, Хан Аспарух, Хан Крум, ул- „Христо Ботев“.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez