*

ОТ БОЙНИЦА СТАРТИРА КАМПАНИЯТА "НАУЧЕНИ УРОЦИ"

|

Екипът на ОИЦ-Видин проведе и обучение „Какво трябва да знаем за Еврофондовете“    Днес в Бойница стартира за област Видин кампанията „Научени уроци“. Целта на инициативата е да се установят къде са критичните места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и да се предложат начини за тяхното преодоляване. Кметът на община Бойница Анета Генчева, която попълни първа в област Видин като представител на бенефициент анкетната карта, приветства кампанията и посочи, че се надява да се отчетат посочените проблеми. Генчева заяви, че очаква в следващия програмен период да се ползва румънския опит и да се създаде за общините фонд за поемане на част от финансовите корекции. Кметът на община Бойница предложи и да се опрости Законът за обществените поръчки, както и да съкратят сроковете за съгласуване. В Бойница, при много голям интерес, екипът на ОИЦ-Видин проведе и обучение „Какво трябва да знаем за Еврофондовете“, част от цикъла „Европейска лятна академия“. Управителят на центъра Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков запознаха присъстващите с Оперативните програми в настоящата финансова рамка и в периода 2014-2020 г., Кохезионната политика – история, мисия и цели, често допускани грешки и научени уроци от периода 2007-2013 г. Бяха дадени примери за успешните проекти в област Видин и община Бойница. Кметът на общината Анета Генчева и директорът на „Специализираната администрация“ Катя Вълчева посочиха, че средствата от Европейските фондове са основен източник на инвестиции в капиталовите разходи на Бойница и се надяват в следващия програмен период общината да е още по-успешна в усвояването им. До момента в Бойница от различните финансови инструменти на ЕС са договорени близо 7 млн. лв. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez