*

ЛИХВИ ПО ЧАСТЕН ЗАЕМ И ДАНЪЧНО ПРИЗНАТИ РАЗХОДИ

|
ЛИХВИ ПО ЧАСТЕН ЗАЕМ И ДАНЪЧНО ПРИЗНАТИ РАЗХОДИ

   В случай на еднолично дружество е напълно законно да се финансира бизнесът от собствените ресурси на собственика, било то спестявания, наследство, дарение или пари от частен заем. Можем обаче да се чудим как това е свързано с въпроса за данъчната оптимизация и по-конкретно данъчно признатите разходи.

Средствата от заема трябва да се използват за бизнес разходи

  Лихвите, свързани с заем, както частен , така и корпоративен, могат да се считат за разходи за получаване и приспадане от данъчната основа, но само ако са изпълнени определени условия. Няма значение дали заемът се нарича револвиращ заем за компании, потребителски заем или друго име. Важно е тя да бъде предоставена на лицето, чието име и фамилия са в името на бизнеса.

Лихвите трябва да се плащат навреме и разходите да са добре документирани

  Капиталовата част от вноската не може да бъде приспадната от данъчната основа, но можем да приспаднем лихвата - но само при условие, че действително сме я платили.

  Самото изчисляване на лихвите не е достатъчно - ако те са изкупени или все още не са платени, те не могат да бъдат признати като данъчно признати разходи. Освен това всички разходи от средствата, получени от заема, трябва да бъдат надлежно документирани (фактури, сметки), така че да е възможно да се потвърди, че парите действително са били използвани за цели, свързани с бизнеса.

Заем за закупуване на дълготраен актив и данъчно признати разходи

   В много случаи целта на тегленето на заем е да се закупи дълготраен актив за компанията, например недвижим имот (офис, производствено пространство). Струва си да се обърне внимание на значението на това в контекста на първоначалната стойност на дълготрайния актив, което от своя страна определя размера на амортизацията.

   Лихвите, които са ни начислени и които сме платили, докато даденият дълготраен актив не бъде пуснат в употреба, увеличават първоначалната му стойност и по този начин позволяват по-големи амортизационни отписвания. Лихвите, натрупани и платени след пускането на актива в действие, не увеличават допълнително стойността му, но представляват данъчно призната цена, която може да бъде приспадната директно от данъчната основа.

Източник: emporiki.bg


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар