КОМИСИЯ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА. ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ДЕЕСПОСОБНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО СА НАВЪРШИЛИ 21 ГОДИНИ, НО НЕ СА НАВЪРШИЛИ 65 ГОДИНИ КЪМ МОМЕНТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. НЕОБХОДИМИ СА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /ПО ОБРАЗЕЦ/; АВТОБИОГРАФИЯ /ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ/; КОПИЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ; СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ, НА КОЕТО ИЗРИЧНО ДА Е ОТБЕЛЯЗАНО, ЧЕ СЕ ИЗДАВА ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ; КОПИЕ ОТ ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ; ПИСМЕНИ ПРЕПОРЪКИ /ОТ РАБОТОДАТЕЛ, ИНСТИТУЦИИ, НПО, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ДР./, ОТ КОИТО ДА Е ВИДНО, ЧЕ ЛИЦЕТО СЕ ПОЛЗВА С ДОБРО ИМЕ В ОБЩЕСТВОТО. ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ВНАСЯТ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ВРАЦА ДО 24 ОКТОМВРИ 2014 Г., 17.00 ЧАСА.
Новините от Враца
Новините от Видин
Новините от Монтана
Политика
Спорт
Култура
Шеговит обектив
С/ъс/ коментар
Без коментар
 
оставка на кмета на враца
cez