*
Борба с вредителите

ЗДРАВНАТА КАСА ВЪВ ВРАЦА ИЗПЛАТИ НАД 20 МИЛИОНА ЛЕВА НА ЛЕКАРИ, БОЛНИЦИ И АПТЕКИ

|
ЗДРАВНАТА КАСА ВЪВ ВРАЦА ИЗПЛАТИ НАД 20 МИЛИОНА ЛЕВА НА ЛЕКАРИ, БОЛНИЦИ И АПТЕКИ

Здравноосигурителни плащания в размер на 20 035 261 лв. е изплатила РЗОК-Враца на лекари, болници и аптеки за извършената от тях дейност през декември 2011 г., януари, февруари и март 2012 г. Сред плащанията най-голям е дела на разходите за болнична медицинска помощ – 11 015 249 лв. В тях влизат изплатени средства за лечение на пациенти по клинични пътеки и клинични процедури в размер на 9 076 472 лв., оказана акушерска помощ на здравнонеосигурени родилки – 43 630 лв., изпълнени високоспециализирани медицински дейности в болнични условия – 6 032 лв., импланти – 311 946 лв., диализно лечение при остра бъбречна недостатъчност – 403 620 лв., диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания – 206 310 лв., лекарствена терапия – 967 238 лв., здравноосигурителни плащания за оказана медицинска помощ на граждани от ЕС – 5 579 лв. Към 30 април 2012 г. на общопрактикуващите лекари са изплатени 1 442 363 лв., на специализираната извънболнична медицинска помощ, в това число лекари специалисти, медицински центрове и ДКЦ са преведени  1 643 014 лв. За извършени медико-диагностични дейности на лабораториите са изплатени 486 940 лв., а за отчетените по здравна каса дейности изпълнителите на дентална помощ са получили 919 640 лв. За отпускане на напълно или частично платени от НЗОК лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели на аптеките от областта са  преведени 4 522 472 лв.      


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар