*
Борба с вредителите

ЗАВЪРШИ ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБСЛЕДВАНЕ НА ПЕТИ БЛОК

|
ЗАВЪРШИ ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБСЛЕДВАНЕ НА ПЕТИ БЛОК

Завърши допълнителното обследване на метала на основните носещи елементи на конструкцията на подгревателите високо налягане* на пети енергоблок в АЕЦ “Козлодуй”. Обследването бе изпълнено в рамките на продължаващия и в момента планов годишен ремонт на блока от експерти от Изпитвателен център „Диагностика и контрол” към атомната централа, сертифициран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” за извършване на безразрушителен контрол. По време на контрола присъстваха представители на производителя на оборудването – ОАО Машиностроителен завод “ЗиО-Подолск”, и на конструкторската организация ОАО “Инжиниринговая компания “ЗИОМАР”, Русия. Дейностите бяха реализирани в съответствие с изискванията на “Програма за обследване състоянието на подгреватели високо налягане на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”, разработена от Институтa по металознание, съоръжения и технологии при Българската академия на науките. Използваните методи на контрол са металографски анализ, спектрален анализ, ултразвукова дебелометрия и измерване на твърдост. Изследвани бяха водните камери, тръбните дъски и корпусите на подгреватели високо налягане, които са монтирани на пети блок. В резултат на извършения контрол беше установено, че стоманата на тръбните дъски и на корпуса отговаря на стомана – марка 22К (въглеродна конструкционна стомана), и съответства на проектната, както и че дебелината на метала на обследваните елементи отговаря на заложените. Припомняме, че в края на м. февруари т. г. в АЕЦ „Козлодуй” бе получено официално изявление от компанията ОАО “Атомэнергомаш”, в състава на която влиза Машиностроителен завод “ЗиО-Подолск”, след изказани в медийното пространство съмнения за качеството на продукцията на завода. Резултатите от редовните и организираните допълнителни експертизи и проверки показват, че металът, използващ се при изпълнението на поръчката за АЕЦ “Козлодуй”, съответства на всички необходими изисквания за качество.   * Подгревателите високо налягане бяха подменени на 1000-мегаватовите блокове на атомната централа по време на плановите годишни ремонти през октомври 2010 г. на 6 блок и през май 2011 г. на 5 блок. Подгревателите високо налягане нямат отношение към ядрената и радиационната безопасност. Те са част от технологичната схема на II-ри контур (нерадиоактивната част на централата), като ефектът от тяхната работа се изразява в повишаване на коефициента на полезно действие. Технологичната схема позволява блоковете да работят с изключени подгреватели високо налягане, което ще доведе само до понижаване на електрическата мощност.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар