*
Борба с вредителите

ЗАЩИТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ДИГИ СА В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

|
ЗАЩИТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ДИГИ СА В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

Под председателството на областният управител на област Видин инж. Цветан Асенов се проведе заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб. В заседанието участва заместник-областния управител Любомир Низамов. Информация за готовността на „Напоителни системи” ЕАД - клон Мизия, Хидротехнически район – гр. Видин за безопасно провеждане на високи води при пролетното снеготопене и интензивните валежи, представи Димитър Йоцов, ръководител на звено „Хидротехнически район” – гр. Видин. Изготвен е оперативен план за безопасно провеждане на високи води, който е съгласуван с областния управител на област Видин. Планът определя действията на „Хидротехнически район” – гр. Видин по участъците от защитните дунавски диги; корекциите на реките и язовирите; взаимодействието с помощните аварийни групи от близките населени места, разположението на аварийните складове. През тази година е извършен преглед на защитните съоръжения и диги, намиращи се на територията на общините Видин и Димово. Констатирано е, че те са в добро техническо състояние.             За защита на 125 310 декара обработваеми площи и 11 населени места, включително град Видин и индустриалната му зона от високи води на река Дунав, са изградени 36,933 километра земнонасипни диги и бетонови стени. Християн Кирилов, началник на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Видин припомни етапите за въвеждане на плана за защита при наводнения в област Видин.      


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар