*
Борба с вредителите

ЗАСЕДАВА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

|
ЗАСЕДАВА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

На 25 юни (понеделник), от 10.30 часа, в Заседателна зала № 1, ще се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – област Видин. Дневният ред съдържа следните точки:
1. Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Видин през първото петмесечие на 2012 г. – до 31 май 2012 г. (брой ПТП, брой загинали и ранени и др.). Съпоставяне на данните с тези за същия период през 2011 г. Проблеми в организацията на движението в гр. Видин и по-големите общински центрове в областта. Необходими мерки за тяхното преодоляване – докладва сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Видин.

2. Обсъждане на предложения за иницииране и съдействие за организиране на регионални кампании по безопасност на движението и конкретни мероприятия по институции и организации в тази връзка, напр. викторини, състезания, конкурси, приложни занятия сред учениците, апелиране чрез медиите, вкл. и електронните, към преминаващите водачи на МПС за недопускане на нарушения и предотвратяване на ПТП, издаване на диплянки на тази тема, теоретично-практически семинари с участие на широк кръг от представители на заинтересувани институции, вкл. и неправителствени организации - предложения от членовете на Комисията.

3. Обсъждане на възможности за обществено въздействие, с цел намаляване броят на участващите в движението неправоспособни водачи на МПС - предложения от членовете на Комисията.

4. Промяна в организацията на движението на ул. „Цар Александър ІІ” в гр.Видин.

5. Сигнал от кметския наместник в с. Цар Симеоново, община Видин, относно преминаване на тежкотоварни камиони през селото с превишена скорост.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар