*
Борба с вредителите

ЗАСЕДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ В БЕРКОВИЦА

|
ЗАСЕДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ В БЕРКОВИЦА

На 14 септември в Берковица се проведе изнесено заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. На срещата присъстваха кметовете на общините Велико Търново, Бургас, Търговище, Пазарджик, Гърмен, Берковица, Лом и др. Гости на заседанието бяха народният представител инж. Петър Якимов и областният управител на област Монтана Ивайло Петров.
Оценка за степента на отразяване на предложенията на УС по нормативни актове за изтеклите 6 месеца, оценка за дейността на представителите на НСОРБ в управителни и консултативни органи и съвети, предварителна информация за участие на представители на НСОРБ в тематичните работни групи по подготовка на оперативните програми за новия програмен период 2014 – 2020 г. бяха сред основните теми, които представителите на общините разгледаха и разискваха на работната среща.
Управителният съвет на сдружението разгледа и отчета за дейността на фонд ФЛАГ за първото шестмесечие на 2012 год. и необходимост от допълнителен финансов ресурс. В дневния ред на заседанието бяха включени още: позиция по проекти на нормативни актове, проект на Закон за публичните финанси, методика за оценка на финансовото състояние на общините, “Мястото и ролята на общините в развитието на водния сектoр, актуални въпроси и резултати от важни срещи на представители на НСОРБ, информация за среща със Симеон Дянков по проектобюджета за 2013 г. НСОРБ направи промени в Учредителния акт на “НСОРБ-Актив” ЕООД и очерта перспективи за развитие. Обсъдени бяха и актуалните проблеми на общините от региона.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар