*
Борба с вредителите

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

|
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Инж. Цветан Асенов, областен управител на област Видин участва в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район.             Заседанието се проведе на 29 ноември 2012г. в Заседателната зала на Областна администрация Монтана под председателството на областния управител на област Монтана и председател на РСР г-н Ивайло Петров.              В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на Обединение „Регионални планове – ниво 2”.             След проведено гласуване за заместник - председател на съвета за периода от 01 януари до 30 юни 2013 г. бе избран г-н Румен Маноев - кмет на община Козлодуй.             Членовете на РСР на СЗР обсъдиха и приеха проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР през 2013 г.             На заседанието беше представен и обсъден проекта на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.             Експерт от Министерство на регионалното развитие и благоустройството представи Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво.             Представители от Управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, запознаха участниците в съвместното заседание с операциите по съответните оперативни програми на територията на Северозападен район.            


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар