*

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОЗЛОДУЙ 26.08.2022 г.

|
Зареждане на видео плеър...

Днес, 26 август 2022 г., в заседателната зала на Община Козлодуй се проведе редовно присъствено заседание на Общински съвет Козлодуй.
В началото на заседанието кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, представи пред всички присъстващи новият заместник-кмет на община Козлодуй, г-жа Ивалина Банова.
Решенията, които общинските съветници гласуваха, включваха две точки: Актуализация на приходната част на бюджета на Община Козлодуй – Приложение № 1, разходната част – Приложение № 2 и частта Капиталови разходи – Приложение 3.; Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Изграждане на лодкостоянка на брега на река Дунав, град Козлодуй, „Ботев парк” по Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020”, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Общинските съветници приеха и двете точки.
С Постановление № 188 на Министерски съвет се гласува отпускането на трансфер по бюджета на Община Козлодуй за 2022 г. в общ размер от 1 016 057 лв. за възстановяване на три от читалищните сгради на територията на община Козлодуй. Тези допълнителни средства наложиха увеличение на бюджета в частта капиталови разходи. Средствата са целеви и са разпределени, както следва:
– за възстановяване на сградата на НЧ „Заря – 1911” (кино), с. Бутан – 377 034 лв.;
– за възстановяване на сградата на НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1927”, с. Хърлец – 285 169 лв.;
– за възстановяване на сградата на НЧ „Будител – 1926”, с. Крива бара – 353 854 лв.;
Във връзка с Постановление № 229 на Министерски съвет се извършва промяна в размера на основните бюджетни взаимоотношения на Община Козлодуй с централния бюджет за 2022 г., като се увеличава целевата субсидия за капиталови разходи със 140 100 лв. От тези средства 80 000 лв. са за „Изграждане на ел. част на Гробищен парк – с. Гложене”; 35 100 лв. – за „Проект във фаза Технически за доизграждане на канализационна мрежа в гр. Козлодуй”; 25 000 лв. – за „Рекламно изделие тип светеща реклама от алуминиеви профили „Ботев парк” на входа на Ботев парк гр. Козлодуй”.
След решението на Общински съвет Козлодуй, Община Козлодуй, ще кандидатства с проектно предложение за изграждане на лодкостоянка с капацитет за 36 бр. рибарски лодки, в поземлен имот, публична собственост. Планираните СМР дейности са за изграждане на площадка (съоръжение с релси), складови фургони и ледогенератор.
С тази възможност за кандидатстване Министерството на земеделието цели да се осигури опция за изграждане на нови и осъвременяване на инфраструктурата на съществуващи лодкостоянки, да се повиши тяхната енергийна ефективност, да допринесе за опазване на околната среда, да се повиши качеството на разтоварване на сушата продукти, както и да се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар