*
Борба с вредителите

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

|
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Областният съвет за енергийна ефективност в област Видин проведе първото си заседание за 2013 година. Заседанието беше председателствано от инж. Любомир Низамов, заместник областен управител на област Видин.
Срещата започна с експертен доклад за управлението на енергийната ефективност. Управлението включва изготвяне на планове и програми за повишаване на енергийната ефективност в съответствие с докладите за обследване на общински и държавни сгради с разгъната застроена площ над 1000 кв. м.; осъществяване на мерките, предвидени в плановете и програмите; представяне в Агенцията за устойчиво енергийно развитие на информация за ефекта от изпълнените мерки и за очаквания ефект от изпълнението на предвидените в плановете и програмите мерки.
На проведеното заседание, представители на общинските администрации в област Видин представиха информация за предприетите мерки за енергийна ефективност в сградите общинска собственост на територията на съответните общини.
Не по-късно от 31 март 2013 г., Областна администрация Видин и общинските администрации, на територията на областта, следва да представят в Агенцията за устойчиво енергийно развитие годишни отчети за изпълнението на плановете и за управлението на енергийна ефективност.
На днешното заседание на съвета за енергийна ефективност се обсъдиха и дейностите на задължените субекти във връзка с разпоредбите на Закона за енергията и възобновяемите източници.
До края на месец март, областния управител на област Видин следва да представи на изпълнителния директор на Агенцията информация, относно изпълнението на дългосрочните и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в общините на територията на област Видин.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар