*
Борба с вредителите

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ВЪВ ВИДИН

|
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ВЪВ ВИДИН

Елка Георгиева, заместник областен управител на област Видин, председателства днешното заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Видин. Дневният ред на заседанието включваше представяне, обсъждане и съгласуване на предложенията за държавен план-прием за учебната 2013/2014 година, направени от училищата от област Видин. Г-н Калин Нинов, началник на Регионалния инспекторат по образованието във Видин, представи анализ на реализацията, на план-приема за учебната 2012/2013 година, след завършени седми и осми клас и запозна присъстващите с предложенията за държавен план-прием за предстоящата учебна година. Предложението включва формирането на общо 40 паралелки, в училищата на територията на област Видин, като 3 от тях са в задочна форма на обучение. Г-жа Елка Георгиева уточни, че съгласно нормативната база Комисията по заетост съгласува план-приема за държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и професионални колежи, за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища. По представения от РИО – Видин, държавен план-прием за 2013/2014 година не постъпиха коментари и възражения и той бе единодушно съгласуван от членовете на комисията. Г-жа Георгиева апелира за лоялна конкуренция между училищата при набирането на ученици за предстоящата учебна година и пожела успех на всички участници в кампанията.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар