*
Борба с вредителите

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

|
ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

На 24.01.2013 г. сформираният неотдавна Консултативен съвет по туризъм проведе първото си заседание за тази година. Съставът на съвета е от 8 членове и включва представители на Общинска администрация, Общински съвет и местния бизнес.

На заседанието беше обсъден проектът на Програма за развитие на туризма в община Вършец за 2013 година, както и въпроси, свързани с изминалия туристически сезон, събрания туристически данък, бяха набелязвани приоритетите в бъдещото развитите на туризма в общината.

За изминалата 2012 година внесеният в общинската хазна туристически данък по Закона за туризма е 32 805 лева.

Броят на туристите в регистрираните и категоризираните хотели, къщи за гости и самостоятелни стаи за гости през 2012 г. възлиза на 30 000 души.

Предвижда се за 2013 г. сума от туристическия данък, на база плануван данък от туристически обекти категория една звезда 0.50 лв., две звезди 0.60 лв., три звезди 0.80 лв. и четири звезди 1.00 лв. на 1 човек на ден, при запазване на досегашния процент на заетост на легловия фонд да бъде 40 746 лв. Средствата са целеви и с тях се обезпечават дейностите по чл. 10, ал.2 от Закона за туризма - изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма, разширяване на туристическите атракции, информационно обслужване на туристите, реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти.

В Програмата за развитие на туризма в община Вършец за 2013 г. се предвижда подобряване на достъпа и съхраняване на природните и антропогенни ресурси, поддържане на съществуващите и маркировка на нови екопътеки, поддръжка на озеленените площи в Слънчевата градина и парка, почистване на пространствата около туристическите обекти, участие в национални, областни и общински инициативи за почистване и опазване на природната среда, поставяне на указателни табели за местонахождението на природните, културно-историческите и природни дадености на ключови места в общината включване на нови неизползвани досега туристически забележителности от селата в общината с цел разнообразяването на туристическото предлагане;у частие в национални туристически изложения; издаване на рекламни материали – флаери, дипляни, брошури, туристическа карта; ангажиране вниманието на българските медии и туроператори на туристически борси; изготвяне на рекламен филм за община Вършец; поставяне на билбордове на ключови места в страната; изработване на транспарант и винил.

Програмата ще бъде внесена за разглеждане и приемане от Общинския съвет.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар