*
Борба с вредителите

ЗАПОЧВА ОТЧУЖДАВАНЕТО НА ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБХОД НА МОНТАНА

|
ЗАПОЧВА ОТЧУЖДАВАНЕТО НА ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБХОД НА МОНТАНА

С Решение на Министерски съвет № 949 от 16 ноември 2012 г. се отчуждават имоти и части от имоти –частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път I-1 (E-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20” на територията на област Монтана.
Списъкът за имотите подлежащи на отчуждаване може да бъде видян на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=70596 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар