*

ЗАПОЧВА ОБСЪЖДАНЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВРАЦА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

|
ЗАПОЧВА ОБСЪЖДАНЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВРАЦА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

Общински съвет Враца започва серия от срещи с организации от различните сектори на икономиката и социалните дейности с цел събиране на идеи за включване в Интегрирания план за развитие на Враца. Това бе предложено и гласувано на заседание на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество към Общински съвет - Враца.

Според общински съветници, създадената със заповед на кмета група за работа по Интегрирания проект, е трябвало сама да инициира подобни срещи, за да могат да се съберат повече и по-стойностни предложения за развитието на града през следващия програмен период до 2020 година. "Остава малко време и не смятаме, че то ще е достатъчно за обмисляне на цялостната концепция за развитие на Враца", мотивираха предложението си съветници.

"Не сме го направили, защото сроковете кое как да се случи за разписани от МИЕТ, това влиза и в задълженията на фирмата, която ще изработи плана, те ще правят анкети сред гражданите - как искат да се променя града през следващите години. Ние също подготвяме списък с предложения", обясни зам.кметът Красимира Георгиева.

"Това е несериозно и повърхностно отношение. Смятате ли, че 8 човека могат да генерират достатъчно идеи за развитието на Враца през следващите 8 години и че спечелилата софийска фирма е по-наясно от нас? Не друг, а врачани са тези, на които трябва да кажат какво искат!", контрира председателят на комисията Малина Николова.

"Смятам, че диалогът трябва да започне още сега и визията за града да се обсъжда с различни групи", обясни и председателят на ОБС Враца инж.Петя Аврамова, която също присъства на заседанието.

Кр.Георгиева обяви, че работната група ще приеме всички предложения, които съберат съветниците, без да уточнява дали групата ще вземе участие в предстоящите срещи. Подготвеният от фирмата-изпълнител Интегриран план за развитие на Враца трябва да бъде подложен на обществено обсъждане и приет на заседание на Общинския съвет.

Зоните за въздействие, които ще бъдат включени в плана се очаква да бъдат кварталите "Дъбника" и "Сениче", Промишлената зона и ЦГЧ.

На 30 март 2012 година бе обявена Схема „В подкрепа за следващия програмен период", по която община Враца предстои да кандидатства в срок до 30 октомври 2012 година, представяйки проектно предложение, включващо допустими дейности за финансиране: изготвяне на технически/работни проекти, изготвяне на обследване за енергийна ефективност, изготвяне на финансови анализи за проекти, генериращи приходи в зоните за въздействие по Интегрирания план.

Всеки проект по схемата може да се отнася до подготовката на едно или няколко ясно определени инвестиционни предложения в различните области на интервенция:

- за градска среда - изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих като

паркове, зелени площи, детски площадки, изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, спортни площадки в междублокови пространства, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги в близост до възлови спирки на масовия транспорт в периферните градски зони, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;

- за образователна, културна и социална инфраструктура - основен

ремонт/реконструкция на общински образователни, културни и социални институции и прилежащите дворни пространства, интервенциите в сектора на социалното жилищно строителство.

Двата проекта са взаимно свързани и изготвянето на Списък с готови проекти по предстоящия проект „В подкрепа за следващия програмен период", които да бъдат финансирани без да се кандидатства по тях в следващия програмен период до 2020 година би трябвало да бъдат приоритет № 1 в настоящата дейност на местните органи за управление.

При посещението на Росен Плевнелиев на 1 юни се проведе среща с ръководството на общината, областния управител, депутатите от нашия избирателен район и представители на общинския съвет, на която президента заяви, че Община Враца може да има положителни очаквания за развитието на град Враца само, ако денонощно работи по тези два изключително важни проекта, чрез които в бъдеще ще получава директно финансиране за предвидените инфраструктурни проекти.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар