*
Борба с вредителите

ЗАПОЧВА КАМПАНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

|
ЗАПОЧВА КАМПАНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

В периода 17-25 ноември 2012 г. под патронажа на Комисаря за околна среда Янез Поточник в страните от Европейския съюз ще се проведе Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ECHO). В България инициативата ще се осъществи за първи път. Тя  е стартирала преди четири години с подкрепата на Европейската комисия - програма LIFE+. Община Враца подписа Харта на Организаторите на Европейската седмица за намаляване на отпадъците и отправя покана до училища, представители на бизнеса, организации, институции и индивидуални участници да се включат с прояви, които  да насърчават устойчиви действия за намаляване на отпадъците и да изтъкват  влиянието на потреблението върху околната среда и промяната на климата. Участниците в инициативата следва до 12 ноември 2012 г. да регистрират своите идеи за проекти на страницата на ECHO: http://www.bamee.org/ewwr/registration.php. и да уведомят Община Враца за планираните дейности. За да бъде зачетена една инициатива като част от Европейската седмица за намаляване на отпадъците, то тя трябва да се завери от Националния организатор на ЕСНО - Асоциацията на еколозите от общините в България. Изискванията са дейността да бъде иновативна, да насърчава предотвратяването на генерирането на отпадъци и да съответства на поне една от следните теми: Твърде много отпадъци: Действия, които обясняват концепцията за намаляване на отпадъците и ползите от това за околната среда и социално-икономическите измерения. По-добро производство: Действията за насърчаване на мерките, които могат да бъдат предприети от бизнеса и индустрията, за намаляване на количеството на отпадъци, произведени от техните дейности (включително офис отпадъци), както и да се интегрира концепцията за предотвратяване образуването на отпадъци в първоначалната концепция на продукта (естеството на използваните компоненти, видове и количества опаковки и т.н.), както и във всички етапи на производството (логистични решения, използването на собствените технологии и др.). По-добро потребление: Действия, които насърчават отговорно отношение на потребителите, като например избора на чешмяна вода пред бутилирана вода, наемане, вместо купуване на неща, които се използват само от време на време, избор на еко-продукти,  купуване на продукти в насипно състояние и на едро. По-дълъг живот за продуктите: Действия, които показват как продукти могат да имат втори живот чрез ремонт, като се подарят и т.н. Изхвърляне на по-малко отпадъци: Действия, които показват как изхвърлянето на част от нашите отпадъци може да бъде избягнато чрез по-добри екологични рефлекси, като например внимаване кога изтича срока на годност, изчерпване до край съдържанието на опаковките, преди да се отворят нови, въвеждане на домашно компостиране и др. Утвърдените от Националния Организатор на седмицата дейности се реализират в периода 17 - 25 ноември 2012 г. Предвижда се те да се вписват в базата с данни на Европейска седмица за намаляване на отпадъците и да бъдат представени за преглед по процедурата за избор на Европейските награди за намаляване на отпадъците.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар