*

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТРИ ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

|

Кметът на Враца инж. Николай Иванов днес подписа договорите за строително-монтажните работи по проект „ИСКРА - Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи”, финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”.  В церемонията участваха също представителите на трите дружества, които ще извършват строителните работи -  инж. Росен Додушки от „Строителна компания” ООД - Враца, Милчо Драганински от  ДЗЗД „Сдружение Враца – ОГ” - Враца  и Генади Гатев от ДЗЗД  „ГБСД-09” – Русе. И трите дружества бяха избрани след проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. По проекта ще бъдат изградени три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище.  Обща стойност на проекта е 2 594 184.60 лв., като от тях Община Враца осигурява 132 113.10 лева. След проведените процедури за изпълнител на защитено жилище в ж.к. „Река Лева” бе одобрен консорциумът „ГБСД-09“ гр. Русе, със съдружници в обединението „Декра – строй“ ЕООД и „ГБС - Русе“ АД. Стойността на този договор е 407 593.97 лв. без ДДС. Русенското обединение ще строи и Център за настаняване от семеен тип в ж.к. „Дъбника”. Този обект е за 543 979.72 лв. без ДДС. Врачанската „Строителна компания” ООД ще изгради втория Център за настаняване от семеен тип, който ще се намира в кв. 76. Стойността на обекта е 498 919.12 лв. без ДДС. Третият Център за настаняване от семеен тип също ще се строи от консорциум от врачански фирми - ДЗЗД „Сдружение Враца-ОГ“, който включва дружествата „Опал-94“ АД и „Генов Строй-продукт“ ЕООД. Центърът ще бъде изграден в ж.к. „Самуил” и е на стойност 545 837.26 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на четирите обекта е 6 месеца от откриването на строителната площадка. Изграждането на центровете за настаняване от семеен тип и защитеното жилище ще реши проблемите на социалната инфраструктура в общината и ще създаде подходящите условия за правилното отглеждане, възпитание, обучение и интеграция на децата и младежите с увреждания. Предоставянето на тези услуги в среда, максимално близка до домашната, ще подкрепи както самите деца, така и зависимите членове на семействата и ще даде възможност за предотвратяване настаняването в специализирани институции. Чрез предоставянето на индивидуалната грижа и услуги ще се подобри психосоциалния статус на децата с увреждания и ще се повишат възможностите за социалното им включване в общността. Изпълнението на проекта ще покаже, че основна ценност е човекът и правото му да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар