*
Борба с вредителите

ЗАПОЧНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – ПРАКТИКИ И СТАНДАРТИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА”

|
ЗАПОЧНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – ПРАКТИКИ И СТАНДАРТИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА”

Заместник-областният управител на област Видин Елка Георгиева откри кръгла маса на тема: „Социалните услуги за деца и семейства – практики и стандарти за гарантиране на правата на децата”. Официални гости на форума бяха Нина Мутафова, държавен експерт Дирекция „Социално включване“ към Министерството на труда и социалната политика, доц. Нели Петрова, председател на Управителния съвет на Института за социални дейности и практики, Милена Харизанова, програмен директор на УНИЦЕФ за България, Ани Салич, посланик на УНИЦЕФ за България и Борислава Борисова, зам.-кмет по хуманитарните дейности и социална политика на Община Видин. В приветствието си към гостите г-жа Георгиева заяви: „Работата в сферата на социалните услуги изисква от нас да бъдем всеотдайни и да се държим един към друг като към приятели. За мен е изключителна чест да имам възможността да открия кръгла маса на тема: „Социалните услуги за деца и семейства – практики и стандарти за гарантиране на правата на децата”. Основно действащо лице в тази кръгла маса е Институт по социални дейности и практики, вече много добре позната неправителствена организация на територията на област Видин чрез участието и по предоставяне на социални услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Видин. Прилагането на социалната стратегия е един от приоритетите в работата на Областна администрация – гр. Видин. Област Видин заедно с Перник и Русе са водещи в изработването на социалната стратегия и освен като работа в тези пилотни проекти, те имат честта, удоволствието и отговорната задача да зададат основните параметри на това, което правят другите области след тях. Основен акцент в прилагането на стратегията е деинституционализацията на децата. Един процес, който се работи заедно с изключително сериозната важна и отговорна помощ на УНИЦЕФ за България. Ние от Областна администрация – гр. Видин приехме задачата много отговорно. Всичко онова, което трябва да се работи в процеса на извеждането на децата от социалните институции не би имал никакъв смисъл и значение, ако ние не се концентрираме и в една друга изключително сериозна страна – превенцията. Предпазването за това да можем да защитим децата си, да можем да подготвим такава социална среда, която да ги издигне като най-голямото, най-ценното богатство на България. Превенцията като процес и практика всъщност е основна тема на тази кръгла маса”. Елка Георгиева приветства присъстващите от името на областният управител на област Видин инж. Цветан Асенов.          Доцент Нели Петрова, председател на Управителния съвет на Института за социални дейности и практики и Петя Петрова, директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Видин направиха презентация по темата: „Социалните услуги, предоставяни от Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Видин – в подкрепа на децата и семействата”. От скоро в Комплекса за социални услуги е разкрита работилница за родители, в която екип от УНИЦЕФ оказва професионална помощ на родители на деца от 0 до 7 години. Родителите получават съвети как с добро отношение да възпитават децата си. Проведени са и информационни дни сред жителите на област Видин за популяризиране на приемната грижа.          Темата „Ролята на медиите при отразяване случаите за насилие над деца” обсъди с участниците Ани Салич, посланик на УНИЦЕФ за България.           Иван Игов, председател на Дружеството на училищните психолози запозна гостите с „Програмата на УНИЦЕФ за превенция насилието в училищата”. По думите му резултатите от национално представително изследване сочат, че 1/3 от насилието се упражнява в интернет пространството. Само 24% от 1643 ученици, от ІІІ до V клас, жертви на насилие, са споделили с учителите си, като само в 13% от случаите учителите са успели да помогнат.          От Института по социални дейности и практики направиха презентации по темите - „Партньорство и взаимодействие в работата по случаи на насилие над деца. Превенция на сексуалното насилие и на ранните бракове” и „Участие на деца в правни процедури. Проект за стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни деца, участници в правни процедури.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар