*
Борба с вредителите

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ВЕЧЕ СА ПЛАТЕНИ

|
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ВЕЧЕ СА ПЛАТЕНИ

Община Враца вече е разплатила останалите от края на 2012 г. задължения на детските градини. Дискусията по този проблем бе открита на заседание на Постоянната комисия по образование към Общински съвет - Враца и бе продължена на редовната сесия от зам.-председателя на местния парламент Малина Николова с конкретно питане към кмета. Общата сума за електроенергия, топлоснабдяване и доставки на храни бе 126 769 лв. Средствата, с които Общината е платила, не са от бюджетите на детските заведения за тази година. Законите за държавните бюджети за 2012 г. и 2013 г. позволяват формираните преходни остатъци в делегираните от държавата дейности да бъдат ползвани за финансиране в същите дейности през следващата бюджетна година. Всички планирани средства за детските градини за 2012 г. бяха отпуснати на 100%. Недостигът се формира от повишените цени на хранителните продукти и електроенергията. По-високи стандарти за издръжка на децата до 5-годишна възраст и от 5 до 6-годишна възраст в ЦДГ и ОДЗ в община Враца са въведени с решение на Общински съвет – Враца №297 от 27.11.2012 г. Вносител на докладната е Татяна Василева, председател на Постоянната комисия по образование към ОбС. С 31 гласа „За”, 0 „Против” и 0 „Въздържал се” е прието решение със следното съдържание. 1.Въвежда стандарт за годишна издръжка на дете до 5-годишна възраст в ЦДГ и ОДЗ на Община Враца в размер на 630 лв. за 2013 година.         2.Въвежда стандарт за годишна издръжка на дете от 5 до 6-годишна възраст в ЦДГ и ОДЗ на Община Враца в размер на 340 лв. за 2013 година. 3.Възлага на Кмета на Община Враца да предвиди необходимия за изпълнение на решението кредит в Бюджет 2013 на Община Враца за издръжка от местни дейности на ЦДГ и ОДЗ. 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар