*
Борба с вредителите

ЗА ЛЕЧЕНИЕ В БОЛНИЦА ПАЦИЕНТИТЕ ЩЕ ПЛАЩАТ ПО 5.80 ЛВ. НА ДЕН

|
ЗА ЛЕЧЕНИЕ В БОЛНИЦА ПАЦИЕНТИТЕ ЩЕ ПЛАЩАТ ПО 5.80 ЛВ. НА ДЕН

Потребителската такса, която здравноосигурените лица ще заплащат за всеки ден болнично лечение от октомври ще бъде в размер на 5.80 лв. на ден, вместо досегашните 5.40 лв. Това е записано в Постановление №230 от 26 септември 2012 г. на Министерски съвет. Потребителската такса за проведено болнично лечение се заплаща за пролежани не повече от 10 дни годишно. Лекарите или лечебните заведения трябва да издадат на лицата документ за заплатените суми. При повторна хоспитализация в рамките на една година, ако пациентът е пролежал вече 10 дни, срещу фактура за заплатената потребителска такса той не заплаща повторно сумите.    Таксата за оказана медицинска помощ при всяко посещение при лекар и лекар по дентална медицина запазва досегашният си размер от 2.90 лв. и няма да е обвързана с размера на минималната работна заплата за страната, както беше залегнало досега в Закона за здравното осигуряване. Потребителската такса се заплаща за извършен преглед, поставяне на диагноза, назначаване на изследвания, изписване на лекарства и т.н. Освободени от потребителска такса са пациентите с определени хронични заболявания, определени по списък към Националния рамков договор за 2011 г., лицата страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, непълнолетни и неработещи членове на семейството; бременните и родилките до 45 дни след раждането, пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в социални домове; медицински специалисти.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар