*
Борба с вредителите

ЯЗОВИРИТЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ НЕ СА ЗАПЛАХА

|
ЯЗОВИРИТЕ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ НЕ СА ЗАПЛАХА

Двата язовира на територията на община Козлодуй, „Шишманов вал” и „Бутан”,  не представляват опасност и заплаха за населението и при тях няма риск от наводнения.  Това е резултатът от извършените проверки на язовирите от нарочна комисия начело с Димитър Попов – зам.-кмет на община Козлодуй и председател на общински щаб за  спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР). Проверките бяха изискани от Областна управа Враца и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.   Язовир „Бутан” е източен през есента на миналата година. Количеството вода в него е незначително, а дигата му е в добро състояние. Стопанисва се от частно лице. Язовир „Шишманов вал” се стопанисва от „Напоителни системи” ЕАД. От дружеството се очаква информация за степента на запълване на язовира, състоянието на язовирната стена, преливника, напоителните канали и наличието на авариен план и готовност за изпълняване на аварийни действия. Община Козлодуй е поискала информация и за състоянието на Дунавската дига.   Виолета Илиева, главен експерт „Отбранително мобилизационна подготовка”, подчерта: „В община Козлодуй се осъществява непрекъснат контрол на водоемите, с оглед предприемане на бързи мерки за предотвратяване на наводнения, като оперативните дежурни на общината информират ежедневно оперативните дежурни на област Враца за обстановката.”   На 28 февруари пък ще заседава Общинския щаб за координация при спасителни и неотложно аварийни възстановителни работи (СНАВР). На заседанието ще се разискват превантивни мерки и ограничаването на вредните въздействия на водите през настоящата година.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар