*
Борба с вредителите

ВСЕКИ ОСМИ В ОБЛАСТ ВИДИН Е С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

|
ВСЕКИ ОСМИ В ОБЛАСТ ВИДИН Е С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образователният статус на населението в страната се повишава и Видин не прави изключение от така очерталата се тенденция показват резултатите от проведеното през 2011 година преброяване на населението. Това каза за Радио “Фокус”- Видин директорът на Териториално статистическо бюро-Видин Емилия Лазарова. Към 01 февруари тази година броят на лицата с висше образование в областта е 13 247 или всеки осми човек е с висше образование.Относителният им дял е 14%, което е с около 4 пункта повече в сравнение с 2001 година. Въпреки това областта изостава от средния за страната дял, който е 19,6%. „За сметка на това лицата със средно образование са 43 397 или 45% при среден за страната дял от 43%. В сравнение с 2001 година те са нараснали със 7 пункта. Най-голям е делът на лицата с висше образование в община Видин – 17%, следват община Белоградчик – 13%, община Брегово – 12%, община Кула – 11% и т.н. Най-малко висшисти има в община Бойница – 5%.”, обясни Лазарова.В положителна посока се променя и възрастовата структура на лицата с висше образование. През 2001 година във възрастовата група до 29 години с висше образование са само 570 души. През 2011 година в тази възрастова група лицата са увеличили на 1 115.
Лазарова отбеляза, че различията в образователната структура по местоживеене са значителни. Повече от 2/3 от живеещите в градовете на областта са със завършено най-малко средно образование, докато за живеещите в селата този относителен дял е едва 44%. С основно образование е 28% от населението на възраст над 7 години в областта, с начално – 7%, незавършено начално – 10% и никога не са посещавали училище – 2%.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар