*
Борба с вредителите

ВРАЧАНСКИТЕ ДАНЪЧНИ СА ОТЛИЧНИЦИ

|
ВРАЧАНСКИТЕ ДАНЪЧНИ СА ОТЛИЧНИЦИ

Данъчните служители във Враца счупиха годишния рекорд за приходите - за 2011 година офис Враца събра 88 млн.лв. данъчни и осигурителни приходи,  което е със 7 милиона и 600 хиляди.лв. повече в сравнение с предходната година. В резултат на предприети мерки са погасени 18.2 млн.лв. просрочени задължения. Приходите от данъци са се увеличили с  5.4 млн.лв. или отчетен ръст от 15 %.  Този ръст основно е формиран от данъка върху добавената стойност, при който се отчита увеличение от 5.1 млн.лв. При осигурителните вноски е установен ръст от  2.2 млн.лв.  Намаление се наблюдава при постъпленията от здравни вноски в размер на 187 хил.лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар