*
Борба с вредителите

ВРАЧАНИ ВНЕСЛИ ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА

|
ВРАЧАНИ ВНЕСЛИ ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА  ДАНЪЦИ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА

През първите единадесет месеца на годината офис Враца събра 83,5  млн.лв. данъчни и осигурителни приходи,  това при съпоставими данни е с 3,4 млн.лв. повече в сравнение със същия период на 2011 година, или ръст от 4,3 %.             Приходите от данъци са се увеличили с 2,4 млн.лв., спрямо м.г., или отчетен ръст от 6,2 %, изпълнението на годишния разчет е 91 %. Положително влияние оказаха основно данъка върху добавената стойност при сделки в страната и ДДФЛ от годишен и авансов данък на ЕТ, които са нараснали с над 1 млн.лв.             При осигурителните вноски се установи нарастване от над 1 млн.лв.,  с най-голям ръст са приходите от ДОО, но и при останалите фондове се наблюдава увеличение.             Изпълнението на общия годишен план е 89 %.             Относителният дял на събраните приходи от офис Враца представлява 11 на сто от общото изпълнение на ТД на НАП В.Търново.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар