*
Борба с вредителите

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ВРАЦА: НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ

|
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ВРАЦА: НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ

Във връзка с високите летни температури и силно намаления дебит на някои водоизточници в следствие на горещините, се обръщаме с молба към потребителите на територията на област Враца да ограничат ползването на вода, предназначена за питейно-битови нужди, за поливане на селскостопански насаждения, миене на техника и автомобили и др. Мерките, които трябва да се предприемат за ограничения в ползването на вода са превантивни, с оглед да се избегнат затруднения при подаване на вода за нуждите на населението, тъй като ВиК мрежите не са оразмерени за напояване.
Ползването на водата за питейно-битови нужди от населението има предимство пред ползването й за други цели.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар