*
Борба с вредителите

ВОДАТА В „СРЕЧЕНСКА БАРА” НАМАЛЯВА

|
ВОДАТА В „СРЕЧЕНСКА БАРА” НАМАЛЯВА

Количеството вода в язовир „Среченска бара” намалява. Към момента в язовира има 12 766 000 куб.м. вода, което е с 380 000 куб.м. по-малко от количеството в хидровъзела на тази дата през миналата година. В област Враца има въведен режим в шест населени места поради пресъхване на местните водоизточници: селата Паволче, Челопек и Згориград в община Враца, с. Люти дол - в община Мездра, с. Търнак – в община Бяла Слатина и с. Бутан – общ. Козлодуй. В тях вода се подава съгласно издадената от кмета на населеното място заповед. В редица населени места се налага временно спиране на водоподаването за отстраняване на възникнали аварии. За последните 10 дни екипи на водоснабдителното дружество  отстраняват средно от 22 до 25 аварии дневно, причина за възникването на които също е сушата. Освен недостигът на воден ресурс, отношение към този проблем има и културата на потребление на питейна вода. Хората би трябвало да се научат, че при ограничен ресурс се налага да се намали ползването й за нужди, различни от питейно-битовите. Тук съществена роля имат и местните власти, които би трябвало да упражняват контрол и да налагат санкции на нарушителите.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар