*
Борба с вредителите

ВМРО: ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА РАБОТИМ ПО НАШИТЕ ОБЩИНСКИ ПРИОРИТЕТИ

|
ВМРО: ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА РАБОТИМ ПО НАШИТЕ ОБЩИНСКИ ПРИОРИТЕТИ

Групата на ВМРО-БНД в Общински съвет Враца поставя като акценти в работата си демографската политика, образованието, културата, благоустройството и стимулиране на гражданската инициатива. В тази посока са и голяма част от нашите предложения. Гласувания бюджет на Община Враца за 2024 г. предвижда:
45 000 лв. и преходен остатък от 16 000 лв. за Фонд за асистирана репродукция, създаден преди години по предложение на съветниците от ВМРО. Благодарение на тази помощ, през последните години във Враца са се родили десетки деца;
200 000 лв. бюджет за еднократна финансова помощ при раждане на дете, като за всяко новородено дете сумата вече ще е 550 лв, а за близнаци по 600 лв. ВМРО ще внесе за окончателно гласуване приетия на първо четене Правилник за насърчаване на отговорното и образованото родителство, според който се въвежда финансова диференциация според степента на образование на родителите;
20 000 лв. за закрила и подпомагане на деца с изявени дарби, предназначени за общински стипендии за ученици, постигнали високи образователни резултати, отличени в национални и международни състезания и конкурси;
16 000 лв. за еднократна помощ за закупуване на лекарства за социално слаби лица;
80 000 лв. за читалищна дейност. Увеличението е с 25 % в сравнение с миналата година и ще даде възможност за по-активна културна програма на читалищата.
30 000 лв. за Фонд „Култура“ за насърчаване инициативата и дейността на културните дейци и творческите организации;
61 000 лв. от собствени средства за цялостна подмяна на СОТ системите – датчици, централи и окабеляване в Регионален исторически музей - Враца. Обновяването на охранителната системата е свързано със специфичните изисквания за сигурност на музеите.
265 000 лв. за ремонт на паметника на Христо Ботев;
125 000 лв. за ремонт на покрив на НЧ „Пробуждане 1906“ с. Чирен. Сумата ще бъде осигурена от дарение.
60 000 лв. за финансиране на Малки граждански инициативи. Програмата се възстановява след като през миналата година нямаше финансиране.
Ремонт на улици в селата и междублокови пространства в кварталите на Враца.
Същевременно, отново изразяваме мнението, че драстичното увеличение на такса битови отпадъци и данък сгради е несправедливо. Ще следим внимателно изразходването на средствата за чистота, като се надяваме, че сериозното увеличение на средствата ще доведе и до сериозно повишаване на качеството. Притеснително е увеличаването на общинския дълг. От експертна оценка и актуализиране се нуждаят продажните цени на общинските жилища. Ще настояваме Община Враца да изпълнява капиталовата програма, а не да остава само на книга и обектите да се прехвърлят от година на година.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар