*
Борба с вредителите

ВЛЯЗОХА В СИЛА НОВИТЕ ПО-НИСКИ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА НА ЧЕЗ

|
ВЛЯЗОХА В СИЛА НОВИТЕ ПО-НИСКИ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА НА ЧЕЗ

По-ниски цени на електроенергията, която „ЧЕЗ Електро България” АД продава на битови клиенти, влязоха в сила считано от 5 март 2013 г. с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).  За битовите клиенти на компанията дневната тарифа се изменя от 0,08750 на 0,08472 лв./кВтч, а нощната тарифа – от 0,03833 лв./кВтч на 0,02723 лв./кВтч. Цената за пренос през разпределителната мрежа на  ниско напрежение на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е намалена от 0,04040 лв/кВтч на 0,03435 лв./кВтч . Всички цени са достъпни за клиентите на сайта на ЧЕЗ www.cez.bg , секция Цени, както и в центровете за обслужване на клиенти. Цените на електроенергията за клиенти присъединени на средно напрежение, както и останалите компоненти от цената за разпределение,  остават без промяна, съгласно решение на  ДКЕВР в сила от 1 юли 2012 г. ЧЕЗ припомня, че в изпълнение на решението на ДКЕВР,  от 05.03.2013 започна извънредно отчитане на електромерите. За да бъде гарантирана максимална коректност при фактурирането на електроенергията по стари и нови цени, компанията дава възможност на битовите клиенти сами да отчетат показанията на електромерите си.  Желаещите да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет и да подадат данните към компанията до 11 март в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, на телефонната линия 0700 10 010 (меню 2), на zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667 и през уеб-сайта www.cez.bg. Необходимо е да се посочат данните от електромера (по всички тарифи), клиентски или абонатен номер, датата на отчитане, трите имена на титуляр и адрес на обекта, за който се декларират показания. Цени без ДДС, по които „ЧЕЗ Електро България” АД, продава електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души нает персонал, и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени на ниско напрежение са както следва: І. Продажба на ел.енергия за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение   1. Три скали   в т.ч. - Върхова 0,16483 - Дневна 0,08714 - Нощна 0,04675 2. Две скали   в т.ч. - Дневна 0,14179 - Нощна 0,05308 3. Една скала 0,12130 IІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди - ниско напрежение Две скали   в т.ч. - Дневна 0,08472 - Нощна 0,02723 2. Една скала 0,08472  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар