*
Борба с вредителите

ВЛАДИМИР УРУЧЕВ: СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НЕ МОГАТ ДА ПОСТИГНАТ САМИ ТОВА, КОЕТО БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО, АКО ДЕЙСТВАТ ЗАЕДНО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

|
ВЛАДИМИР УРУЧЕВ: СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НЕ МОГАТ ДА ПОСТИГНАТ САМИ ТОВА, КОЕТО БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО, АКО ДЕЙСТВАТ ЗАЕДНО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Това, което може да постигне Европа, ако говори с един глас по енергийните въпроси с трети страни, е непостижимо за отделните държави-членки, заяви Владимир Уручев от Групата на ЕНП(ГЕРБ) в ЕП по време на провеждащата се днес в София международна конференция на тема "Енергийна сигурност - национални, регионални и евроатлантически рамки", която е под патронажа на президента Росен Плевнелиев.   Българският евродепутат очерта три основни предизвикателства пред ЕС-  преминаване от партньорство към интеграция в енергийния сектор,  диверсификация на енергийните доставки и засилена координация между държавите- членки по външните аспекти на единния вътрешен енергиен пазар.   "Към момента ЕС внася над 60% от необходимия газ и повече от 80% от нужния нефт, което поставя въпросите за сигурността на енергоснабдяването и необходимостта от нова газопроводна инфраструктура, както вътре в Съюза, така и към потенциалните доставчици на енергийни ресурси", разясни по време на форума Владимир Уручев. Според него отговорът на това предизвикателство е в създаването на единен  интегриран енергиен пазар на базата на обща регулаторна основа в рамките на Европейската енергийна общност. Той припомни неотдавнашното присъединяване на Молдова и Украйна към енергийната общност  и очерта потенциала на Турция да се превърне в главна транзитираща газ за ЕС страна. Г-н Уручев определи Договора за създаване на Енергийната общност като важен инструмент за по-нататъшната енергийна интеграция на ЕС с трети страни и призова  за неговото продължаване и след изтичането му през 2016г.   В своята  презентация  Владимир Уручев  се спря още на значението на партньорството на ЕС със страните - традиционни доставчици на енергийни ресурси (ОПЕК, Северна Африка, Каспийския регион, Централна Азия, Персийския залив), както и тези  с индустриални и бързоразвиващи се икономики, особено в сферата на новите и устойчиви енергийни технологии.   Той изтъкна, че диалогът ЕС-САЩ е от съществено значение за установяване на стабилен и прозрачен глобален енергиен пазар, както и за развитието на общи стандарти в енергетиката и апелира за още по-тясно сътрудничество в рамките на създадения  през 2009г енергиен съвет ЕС-САЩ.   Владимир Уручев  подчерта  и  значителния принос на втечнения газ за сигурността на енергийните доставки на ЕС, призовавайки към изграждане на допълнителна инфраструктура за втечнен газ на Балканския полуостров и  към специално сътрудничество, както със страните- доставчици на втечнен газ (като Катар, Австралия, Тринидад и Тобаго), така и с потенциалните основни консуматори на този енергиен продукт (Япония, Китай, Индия).   Не на последно място българският евродепутатът говори  и за енергийния диалог ЕС-Русия. Според него новият Договор ЕС-Русия трябва да адресира теми като достъпа до енергийните ресурси, мрежите и експортния пазар, защитата на инвестициите, реципрочността, предотвратяване на кризи, ценообразуването на енергоносителите, ядрената безопасност и др.   За да има успех в диверсификацията, Европейският съюз трябва по-целенасочено да се ангажира и с региона на Каспийския и Средния Изток чрез подпомагане на развитието на енергийните сектори на Азербайджан, Туркменистан и Ирак.   В заключение г-н Уручев се обяви още веднъж за подобряване на координацията между страните-членки и увеличаване на ролята на Еврокомисията в енергийните взаимоотношения с трети страни, от което ще произтече голяма добавена стойност за целия ЕС, като даде за  пример преговорите на ЕК с Азербайджан и Туркменистан за споразумението по законовата база на Транскаспийския газопровод.   Конференцията, в която участват  наши и чужди дипломати, представители на научните среди от страната и чужбина, депутати от 41-то Народно събрание,  експерти от министерствата, се очаква да завърши с приемането на Рамка за регионален диалог по въпросите на енергийната сигурност.    


ОЩЕ ОТ "ПОЛИТИКА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар