*
Борба с вредителите

ВЛАДИМИР УРУЧЕВ СЕ ВКЛЮЧИ В ОБСЪЖДАНЕТО НА СТРЕС-ТЕСТОВЕТЕ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

|
ВЛАДИМИР УРУЧЕВ СЕ ВКЛЮЧИ В ОБСЪЖДАНЕТО НА СТРЕС-ТЕСТОВЕТЕ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

На 5 юли в гр. Козлодуй се състоя обществено обсъждане на резултатите от стрес тестовете, проведени в АЕЦ “Козлодуй” през 2011 г. То бе организирано съвместно от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и от атомната електроцентрала, и бе открито от изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй”- Валентин Николов и Сергей Цочев – председател на АЯР.             На дискусията присъстваха Владимир Уручев,  депутат в Европейския парламент и член на Съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй”, членове на ръководните екипи на атомната централа и на Агенцията за ядрено регулиране, граждани, представители на областните управи на Враца и Монтана, на общинските администрации на Бойчиновци, Лом, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мизия, Оряхово, неправителствени организации, журналисти и др.   По време на обсъждането бяха представени целите, обхватът и организацията на процеса на европейските стрес- тестове; резултатите от тях конкретно за ядрените съоръжения в “АЕЦ Козлодуй', както и основните заключения от партньорската проверка за България на Европейската комисия, състояла се от 12 до 15 март тази година.   След представянето на доклада и проведената дискусия,  евродепутатът Вл. Уручев обобщи ситуацията по следния начин: „Разговорът е тежък – от една страна стоят хора, които се безпокоят, ако има работеща централа в който и да е край на света и макар и един грам радиоактивни отпадъци някъде. От другата страна са тези, които смятат, че  общественият ни дълг  изисква да произвеждаме евтин ток по безопасен начин, за да имаме работеща икономика, и по-висок стандарт на живот. Разговорът не е лесен и фактът, че се проведе подобно обществено обсъждане е в резултат на една нова политика в ядрената енергетика в Европа и света, която има за цел  да подобри  прозрачността  по всички въпроси.  Това дава възможност  на всички страни да изложат своите аргументи за и против атомните централи, което само по себе си е огромен успех  и предпоставка за допълнително развитие– тепърва предстоят още оценки и заключения и  появата на някои нови изискванията в частта сигурност"   В заключение Владимир Уручев сподели, че очаква още в началото на следващата година ЕК да излезе с нова директива в областта на ядрената енергетика – свързана със специфичните аспекти на  експлоатацията, която ще допълни съществуващото европейско законодателство в областта на ядрената безопасност и  управлението на радиоактивните отпадъци.  


ОЩЕ ОТ "ПОЛИТИКА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар