*

ВИРУСЕН ХЕПАТИТ В РАЙОНА НА БЕЛОГРАДЧИК

|
ВИРУСЕН ХЕПАТИТ В РАЙОНА НА БЕЛОГРАДЧИК

Повишената заболеваемост вирусен хепатит тип А в района на гр. Белоградчик е регистрирана от края на месец юли т.г. сред населението от ромската махала. До момента случаите са 89. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Всички болни своевременно са хоспитализирани в инфекциозните отделения на МБАЛ Лом и Монтана. Здравните инспектори са установили, че заразяването е с контактно-битов източник и е благоприятстван от лошите санитарно-битови условия в домакинствата и ниската възраст на заболелите. Най-засегнати са децата между 5 и 15 г. – 88 % от заболелите, като от 0 до 18 г. са 95 % от всички случаи.
РЗИ са предприели всички предвидени в такива случаи мерки за недопускане разпространението на заболяването. Направеното епидемиологично проучване е отхвърлило като причина заразяване чрез питейната вода, но въпреки това количеството на остатъчния хлор във водоснабдителната система е завишено и се проверява редовно. Извършен е инструктаж за стриктен противоепидемичен режим в детските и учебните заведения, в които има регистрирани случаи на хепатит А. Проверени са и останалите детски и учебни заведения и са дадени указания за стриктно спазване на нормативната уредба при постъпване на деца в тях. Инспекторите са проверили лечебните заведения за извънболнична помощ в града, дадени са указания за издирване, наблюдение и изследване на контактните лица. Кметът на Белоградчик е предприел своевременни мерки по осигуряване на редовно сметосъбиране и сметоизвозване в засегнатия квартал и недопускане спиране на водоснабдяването.
С цел повишаване здравната култура на населението, където са регистрирани случаите, със съдействието на ромския медиатор в ромската махала са проведени беседи за начините на заразяване и предпазване от заболяване.
Повишената заболеваемост от вирусен хепатит А има цикличен характер през годините. Цикличността се дължи на особености на вируса и на натрупването на население, което няма имунитет срещу заболяването. Подобен подем на заболеваемостта се наблюдава приблизително на всеки 5-години. Така например, през 1999 и 2000 г. са регистрирани по около 7 000 случая, през 2006 г. – отново малко над 7 000 случая, а през останалите години – средно между 1000 и 3 000. През 2011 г. се наблюдава епидемичен подем на вирусния хепатит А, като тогава заболелите са били 5 888 души, а през 2010 г. – 2350. В момента от началото на годината регистрираните случаи на вирусни хепатити са 2593 случая като повечето от тях са от тип А.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар