*
Борба с вредителите

ВИК ВРАЦА РАБОТИ УСИЛЕНО ПО СТРОИТЕЛНАТА СИ ПРОГРАМА В ОБЩИНА ВРАЦА

|
ВИК ВРАЦА РАБОТИ УСИЛЕНО ПО СТРОИТЕЛНАТА СИ ПРОГРАМА В ОБЩИНА ВРАЦА

„Водоснабдяване и Канализация” ООД гр. Враца продължава изпълнението на строителната си програма в община Враца. От началото на строителния сезон до края на месец юли, за изграждане на обекти само на територията на община Враца дружеството е инвестирало над 258 000 лева за подмяната на 6000 метра амортизирани стоманени и етернитови водопроводи с полиетиленови, ремонт на помпени станции и съоражения и закупуване на техника и оборудване.
През изминалия месец екипи от район Враца реконструираха тласкателен водопровод с диаметър ф 160 за с. Тишевица с обща дължина 1000 метра. Честите аварии в този участък, предизвикващи големи загуби на вода и нарушаване водоснабдяването на селата Тишевица и Горно Пещене, наложиха тази реконструкция. Тя бе извършена за осем работни дни, като вложените от дружеството средства за подмяната са малко над 45 000 лева.
В момента аварийните екипи работят по подмяна на тласкателен водопровод за с. Оходен с общ размер на инвестицията 28 000 лева. Работи се в трудно-достъпна гориста местност, но въпреки това само за няколко дни там бяха положени 400 метра полиетиленов водопровод ф140, като остават за изграждане още 300 метра.
В началото на месец юли бе подменен 1800 метра силно амортизиран водопровод, захранващ затворническото общежитие в бившата Керамична фабрика; извършена беше и подмяна на 465 метра амортизирани улични водопроводи в централната част на с. Бели Извор; реконстуирана беше 850 метра вътрешна водопроводна мрежа с изграждане на допълнително водоснабдяване в с. Мраморен; изграден беше 230м захранващ водопровод за с. Челопек; подменен, поради чести аварии беше 700м довеждащ водопровод за местността “Орбита”, както и 100 метра силно амортизиран водопровод в двора на Механотехникума в гр. Враца.
Освен аварийните реконструкции на територията на община Враца, екипите на ВиК работиха и по възстановяване на многобройните аварии от началото на летния сезон, както и по други ремонтни дейности като реконструкция на водоем “Власатица” и монтиране на регулатори за налягане в селата Лиляче и Власатица на стойност 22 000лева, ремонт на водоем “Бели Извор” с монтиране на апаратура за автоматизация на стойност 10 000лева.
През изминалото тримесечие бяха подменени и 100 метра водопровод по най-съвременна безизкопна технология – полагане на тръба с по-голям диаметър в тръба с по-малък диаметър в ж.к.”Дъбника” в гр. Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар