*
Борба с вредителите

ВИДИН ОТЛИЧНИК ПО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

|
ВИДИН ОТЛИЧНИК ПО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Община Видин е отличник в предоставянето на социални услуги и вече е подготвила Стратегията си за 2012 година. Предстои тя да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общинския съвет. Това обяви на работна среща Емилия Николова- директор на дирекция "Хуманитарни дейности" и предложи да се организират работни срещи за представяне на добрите практики в социалната сфера по общини.

Работната среща на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2010- 2015 г. се проведе по инициатива на заместник- областния управител- Елка Георгиева.

"С част от ползвателите на социални услуги във видинска област е проведена анкета, изготвен е доклад за свършеното в социалната сфера през 2011 година, набелязани са и приоритетите през 2012 "- каза Ралица Иванова- експерт в Областна администрация- Видин.

"В селата Салаш, Балей и Бориловец ще бъдат закрити домовете за хора с увреждания, предстоят корекции в социалните програми на общините Кула, Белоградчик и Димово"- обяви директорът на Регионална служба "Социално подпомагане" Венци Пасков.

На работната среща бе отчетена липса на интерес към социалните програми от страна на общините Грамада, Макреш и Ружинци. Стана ясно, че се наблюдава тенденция за разкриване на нови социални услуги на територията на областта, но е необходима по- голяма активност от страна на общинските администрации и неправителствените организации.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар